Project September 2021 - heden

Doorontwikkeling Wijkkompas: de procestool voor aardgasvrije wijken

Energietransitie

De uitdaging

Hoe kunnen we het Wijkkompas blijven optimaliseren zodat het dé betrouwbare procestool is en blijft voor projectteams die stapsgewijs een aardgasvrije wijk willen realiseren?

Het team

Vincent Oberdorf

Transitiemaker

Privé: Jannes Dewulf

Transitiemaker

yael aartsma

Yael Aartsma

Transitiemaker

Opdrachtgever(s)

wijkkompas

Onze oplossing

Middels gebruikersonderzoek is de methodiek het Wijkkompas beter toepasbaar gemaakt voor de dagelijkse praktijk, in het bijzonder voor inzet voor het betrekken van bewoners(initiatieven). Er is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van het Wijkkompas voor  gemeenten die (eerst) bezig zijn met het faciliteren van andersoortige gebiedsgerichte aanpakken (all-electric, hybride, no-regret gericht). En rondom het realiseren van een integrale wijkaanpak.