Project September 2021 - heden

Stroomversnelling – Doorontwikkeling Wijkkompas

Energie en wonen Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Hoe kunnen we het Wijkkompas blijven optimaliseren zodat het dé betrouwbare procestool is en blijft voor projectteams die stapsgewijs een aardgasvrije wijk willen realiseren?

Het team

Dieke Schutjens (zij/ haar)

Transitiemaker

Yael Aartsma (zij/ haar)

Transitiemaker

Rafael Heredia (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Samen met de programmamanager Wijken met Nieuwe Energie van Stroomversnelling verbeteren we continu het Wijkkompas (zowel de openbare pagina als de samenwerkomgeving voor deelnemers), onderzoeken we de toekomstige landingsplaats van het Wijkkompas, en breiden we actief de Wijkkompas-community uit. Actuele inzichten, tools en praktijkervaringen worden toegankelijk gemaakt via de website www.wijkkompas.nl.

 • Workshop optimalisatie samenwerkomgeving

  14-09-2021

  Deelnemers wisselen ervaringen en wensen voor optimalisatie van de samenwerkomgeving uit. Samen prioriteren we en komen we tot een herontwerp.
 • Communitydag stapsgewijze aanpak

  30-09-2021

  De Wijkkompas community eindelijk weer in persoon samen, verdiepend op het thema stapsgewijze wijkaanpak, in panel en deelsessies.
 • Onderzoek toekomstige landingsplaats

  25-10-2021

  In samenwerking met PAW onderzoeken we de ideale toekomstige organisatievorm en landingsplaats voor het Wijkkompas.
 • Verdiepingsworkshop communicatie met bewoners

  16-11-2021

  Samen met deelnemers duiken we in de vraag: hoe spreek en betrek je álle inwoners van een wijk, en hoe gebruik je het Wijkkompas daarvoor?
 • Lancering samenwerkomgeving 2.0

  01-12-2021

  Uit de workshops en individuele sessie met gebruikers is een verbeterd ontwerp voor de samenwerkomgeving ontwikkeld. Deze lanceren we met een how-to-video!