Project September 2021 - heden

Stroomversnelling – Doorontwikkeling Wijkkompas

Energietransitie Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Hoe kunnen we het Wijkkompas blijven optimaliseren zodat het dé betrouwbare procestool is en blijft voor projectteams die stapsgewijs een aardgasvrije wijk willen realiseren?

Het team

Dieke Schutjens

Transitiemaker

Yael Aartsma

Transitiemaker

Rafael Heredia

Transitiemaker

Opdrachtgever(s)

wijkkompas

(VERWACHTE) IMPACT

Door gebruikersonderzoek is de methodiek het Wijkkompas beter toepasbaar gemaakt voor de dagelijkse praktijk, in het bijzonder voor inzet voor het betrekken van bewoners(initiatieven). Het optimaliseren van de procestool voor aardgasvrije wijken is onderdeel van het gemeentelijk proces om (eerst) andersoortige gebiedsgerichte aanpakken (all-electric, hybride, no-regret gericht) te faciliteren. En rondom het realiseren van een integrale wijkaanpak.