Netwerkactivatie: Natural Captains

Squarewise heeft ervaring in het opzetten en begeleiden van transitienetwerken: aanjaagfaciliteiten die zijn opgericht om duurzame ambities van de overheid te vertalen naar uitvoering ervan door de markt. Met geïnteresseerde koploper partijen worden eerste verkennende stappen gezet, waarmee de de weg wordt vrij gemaakt voor de rest van de markt.

Zo is Squarewise betrokken bij de activatie van het netwerk Natural Captains; een programma van Platform Biodiversiteit Ecosystemen en Economie (Platform BEE). Het platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuur-organisatie IUCN-NL en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Doel is het stellen van hogere ambities voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en gezonde leefomgeving.

Verbinden

Samen met Bikker&Company geeft Squarewise het koploperstraject momenteel vorm. Koploper bedrijven worden geïdentificeerd en verleid zich te committeren aan het Natural Captains netwerk. De bedrijven worden vervolgens begeleid bij het prioriteren van hun ambities, het uitvoeren van versnellingstrajecten en het delen van ervaringen en kennis. Zo komen Natural Captains elke 100 dagen bijeen om voortgang te bespreken, knelpunten aan te stippen en kennis te delen. Om verbinding en samenwerking voor een steeds groter wordende groep te kunnen blijven faciliteren, is er een digitale omgeving ontwikkeld.

Versnellen

Middels de digitale omgeving en de 100-dagen bijeenkomsten worden opgedane ervaringen en geleerde lessen verspreid. Andere bedrijven worden hierdoor geprikkeld ook actief deel te nemen aan het netwerk. De Natural Captains is het afgelopen anderhalf jaar exponentieel gegroeid met nu 48 actief participerende bedrijven. Door de exponentiële groei te blijven continueren neemt de grootte en daarmee impact van het netwerk snel toe.

Verduurzamen

Het programma Natural Captains zorgt voor een versnelling van de biodiversiteitstransitie. Zo kunnen bedrijven van elkaar leren en elkaar stimuleren om op betere manier het Natuurlijk Kapitaal van de aarde om te gaan.