Open Innovatie en Crowdsourcing: Fujifilm

marktaandeel vergroten

Innovatie is een van de kernthema’s van Squarewise en een belangrijk instrument in het versnellen van duurzame transities. Doordat de druk op bedrijven stijgt om steeds sneller en effectiever te worden, zal er continu geïnnoveerd dienen te worden om concurrentie voor te blijven en het marktaandeel te vergroten. Tegelijkertijd neemt de mate van complexiteit van technologieën en producten toe, wat het praktisch onmogelijk maakt om alle benodigde kennis binnen de eigen organisatie op te bouwen. Om te blijven innoveren en de concurrentie voor te blijven, zullen bedrijven slim moeten samenwerken met partnerbedrijven en onderzoeksorganisaties en effectief gebruik moeten maken van extern ontwikkelde kennis.

Door middel van open innovatie heeft Squarewise Fujifilm geholpen bij het doorontwikkelen van hun bestaande energiezuinige en betaalbare membranen en het vinden van nieuwe toepassingsgebieden en markten daarvoor. Een open innovatie traject en het gebruik van crowdsourcing hebben ertoe geleid dat membranen van Fujifilm zijn doorontwikkeld, het marktaandeel is vergroot en nieuwe markten succesvol zijn betreed.

Verbinden

Een van de hoofdvragen in dit project was de positionering van Fujifilm in strategische samenwerkingsverbanden met bestaande spelers in de voor Fujifilm nieuwe markten. Squarewise heeft daarom niet alleen een competitie- en marktanalyse doorgevoerd, maar ook gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden en business model innovaties. Het verbinden met partners in nieuwe markten was belangrijk onderdeel van het proces, maar ook de stap daarna: het overdragen van deze kennis binnen het bedrijf.

Versnellen

Kennis wordt in toenemende mate globaal gedeeld en het idee van bezit veranderd. Door de filosofie van open innovatie eigen te maken kon Fujifilm nieuwe business modellen ontwikkelen en met externe kennis van nieuwe partners sneller en slimmer nieuwe markten betreden. De theorie van open innovatie vanuit Squarewise heeft geholpen de juiste stappen te nemen; van het opnemen van externe kennis tot het toepassen van deze kennis in het ontwikkelen van het eigen product.

Verduurzamen

Samenwerking vanuit verschillende disciplines en met verschillende bedrijven in de keten is van belang om duurzame transities te versnellen en tegelijkertijd economische groei te stimuleren. De membranen van Fujifilm konden met hulp van kennis uit de markt en nieuwe partners bijvoorbeeld ingezet worden om het energieverbruik in waterzuiveringsinstallaties te verlagen.