Consortium Begeleiding: General Electric

Samenwerking met partners is noodzakelijk om impactvolle duurzame veranderingen te maken, of het nu gaat om eenmalige experimenten, of om langdurige veranderingen in de keten. Squarewise biedt de mogelijkheid om met een consortium prototype een snelle inschatting te maken van de haalbaarheid van een samenwerking. Na deze eerste stap, kunnen geïnteresseerde partijen beslissen tot de ontwikkeling van een gezamenlijke visie of een collectieve business case om de wenselijkheid van de samenwerking verder te verkennen.

Squarewise heeft op deze manier General Electric (GE) geholpen bij het opzetten van een pilot project voor een Virtual Power Plant (VPP) in de Rotterdamse haven.

Verbinden

General Electric (GE) zag kansen voor een Virtual Power Plant (VPP) in de Rotterdamse haven, maar kon deze niet realiseren zonder medewerking van de gemeente en grote afnemers. Een VPP is een smart grid die als virtuele centrale opgewekte energie van de ene partij real time koppelt aan de energiebehoefte van een nabijgelegen andere partij. De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en enkele grote afnemers waren essentieel voor het slagen van het plan. Squarewise heeft GE in de uitwerking van het plan geholpen door potentiele deelnemers te vinden en deze te verbinden.

Versnellen

Als eerste stap hebben we de theoretische haalbaarheid onderzocht; verschillende partijen in de haven bleken voldoende opwek- en buffercapaciteit te hebben om gezamenlijk zowel financieel- , als duurzaamheidsvoordeel te kunnen hebben van de vermeden pieken door de toegevoegde flexibiliteit. Met onze drive om tot een goede opzet voor het experiment te komen, konden we snel beoordelen welke partijen geschikt zouden zijn als partner qua capaciteit en motivatie. Tijdens een gezamenlijke ronde-tafelbijeenkomst konden we als onafhankelijke partij conflicterende belangen al in een vroeg stadium ter sprake brengen. Binnen twee maanden had GE hiermee antwoord van haar belangrijkste stakeholders of het idee gedragen werd.

Verduurzamen

Het prototype van de samenwerking leverde voldoende zekerheid op voor GE en de gemeente Rotterdam om bekend te maken dat zij samen de ontwikkeling van de Virtual Power Plant startten. Met kennis van dit project en de ervaring opgedaan met het project Couperus is Squarewise op zoek gegaan naar manieren om smart grids in de gebouwde omgeving in te zetten om tot gasloze, en op termijn energieneutrale woonwijken in de social enterprise LEV. Meer weten? Lees hier meer over ‘Intelligente combinatie van belangen‘.