Collectieve business case ontwikkeling: Couperus

In het verleden konden individuele organisaties zelf innoveren, tegenwoordig hebben ze partners nodig om echt succesvol vernieuwingen te realiseren. Samen moet er een business case ontwikkeld worden, waar alle partijen mee eens kunnen zijn zodat gezamenlijk een consortium oprichten mogelijk wordt. Als onafhankelijk procesbegeleider heeft Squarewise hier veel ervaring mee.

In de energiesector, bijvoorbeeld, moeten meer partijen steeds meer samen werken. Het hele systeem wordt complexer, door onder andere de verschillende mogelijkheden voor energieopwekking en door de uitbreiding van leveranciers. Smart grids kunnen binnen dit systeem een verbindende factor zijn en zijn een goed voorbeeld voor hoe een systeemverandering nodig is om te kunnen innoveren. Squarewise heeft, initieel in opdracht van de Provincie Zuid Holland, een consortium van partijen opgesteld en begeleid tot een collectieve business case voor het realiseren van het appartementencomplex Couperus, in de Haagse wijk Ypenburg. Het doel was om een combinatie van windenergie, waterpompen en een intelligent net te creëren en ‘real life’ te leren hoe deze innovaties technisch naast elkaar kunnen werken.

Verbinden

In de eerste fase zijn partijen gezocht om het consortium te completeren. Uiteindelijk zijn zeven partijen gezamenlijk aan de slag te gaan om een gedeeld beeld te realiseren: een smart grid bestaande uit 300 warmtepompen die aan elkaar verbonden zijn door middel van een virtuele veilingmeester. Als eerste is gewerkt aan een omschrijving van een einddoel waarin alle belangen verenigd werden. Vervolgens zijn fases gedefinieerd die het ambitieniveau geleidelijk opbouwden. Haalbaarheid en blijvende betrokkenheid werden zo gelijktijdig veilig gesteld.

Versnellen

De aanpak en resultaten van de fases zijn stapsgewijs geconcretiseerd en vastgelegd in een projectplan. Belangrijk hierbij was het gezamenlijk opstellen van de onderzoeksvragen; deze vragen duidden het belang van de partners en hielden het consortium gericht op het lerend vermogen. Door deze vragen gezamenlijk op te stellen is het vanaf het eerste moment mogelijk geweest om goed inzicht te hebben in elkaars belangen.

Daarnaast moest het project financieel en juridisch worden uitgewerkt. Squarewise begeleidde de inrichting van een governance-structuur om het project op de juiste koers te houden. Alle gemaakte afspraken, rechten en risico´s werden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Om deze afspraken te bekrachtigen is een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Deze vormde ook de officiële start van het project.

Verduurzamen

Inmiddels is het project aangewezen als een van 12 nationale proeftuinprojecten voor slimme netten. Deze smart grid van warmtepompen is het grootste smart grids project van zijn soort in Nederland.

Voor Squarewise was deze opdracht bijzonder. Alle zeven bedrijven die meededen konden we uitdagen om echt na te denken over hun ‘raison d’être’ om zo een inhoudelijke business case te realiseren waar alle partijen mee eens konden zijn.