Charles Eisenstein: How to be a change agent the world needs

Nieuwe waarden Vernieuwing realiseren

Als transitiemakers bij Squarewise zetten wij ons dagelijks in voor een zelfvoorzienende, duurzame gebouwde omgeving die een positieve bijdrage levert aan het leven van inwoners en de natuurlijke omgeving. Dit geeft ons vaak inspiratie en voldoening, maar brengt ook de nodige dilemma’s met zich mee. Is het verduurzamen van de gebouwde omgeving geen druppel op de gloeiende plaat? Er zijn zoveel andere thema’s die minstens zo belangrijk zijn! Hoe maak ik mensen om me heen enthousiast voor een duurzame toekomst als zij vastgeroest zitten in oude systemen?

Op 3 oktober organiseert Squarewise in intieme setting een inspiratiemiddag met Charles Eisenstein, een intrigerend spreker en schrijver. Hij houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die raken aan een wereld die in transitie is: van klimaatverandering, tot spiritualiteit en de gift economy.  Tijdens deze middag gaan we met elkaar in gesprek over thema’s die ons raken in ons werk als ‘change agents’.

Geïnspireerd door Charles Eisenstein

Transitiemaker Nadine Troost raakte geïnspireerd door Charles Eisenstein en is initiatiefneemster van de inspiratiemiddag. “Je kent ze vast wel: van die mensen die op zo’n manier naar de wereld kijken dat je enkel geïntrigeerd kan luisteren. Voor mij is Charles zo iemand. Ik ontmoette Charles op een conferentie in Zweden, inmiddels ruim een jaar geleden. Wat mij raakte is de manier waarop hij de problematiek van het huidige systeem kan verwoorden: iemand die de woorden heeft gevonden om te beschrijven wat ik voel, en tegelijkertijd verschillende onderdelen aan elkaar kan linken opdat ik eindelijk de complexiteit doorzie.

Naast verdieping op zijn werk, zie ik Charles als een man die veel kennis en begrip heeft van een heleboel zaken en daarbij de relaties tussen verschillende onderwerpen goed kan belichten. In zijn werk geeft Charles een doorkijk naar een beter leven, en het mooie is dat hij dit in zijn eigen leven ook volledig bevlogen en doorleefd lijkt toe te passen. Al met al een inspiratie voor mij om met meer nieuwsgierige openheid te werken aan de wereld die goed is voor alle wezens.”

Van individualisme naar verbondenheid

Een terugkerend thema in het werk van Charles Eisenstein is de transitie naar een nieuwe wereld. We hebben nu een verouderde kijk op de wereld, ‘the story of separation’. In dit verhaal leven mensen volledig los van elkaar en de natuur. Alsof zij op zichzelf staande individuen zijn die elkaar niet beïnvloeden. Charles legt uit dat we op dit moment overal om ons heen merken dat dit verhaal op losse schroeven staat. De wereldwijde opwarming van de aarde leert ons bijvoorbeeld dat ons gedrag overal ter wereld gevolgen heeft. We zijn onlosmakelijk verbonden met onze omgeving.

Charles neemt ons aan de hand van het concept ‘interbeing’ mee naar een nieuwe wereld. Hier worden mensen zich bewust van de verbindingen die zij hebben met elkaar en hun omgeving. Misschien heb je deze staat van zijn (onbewust) al meegemaakt: wanneer je je tijdens een wandeling verbonden voelt met de natuur om je heen. Wanneer je pijn en verdriet voelt als je een dier ziet lijden of de amazone ziet branden op de tv. Wanneer je onverwachts door een vreemde geholpen wordt, of zonder na te denken onbaatzuchtig een ander helpt.

Impact kent vele vormen

Om een betere wereld te creëren, is het volgens Eisenstein belangrijk om onze oude visie op ‘impact’ los te laten (‘meer is beter’ en ‘met meer macht kan je meer bereiken’). In de huidige samenleving zijn we geneigd om te denken dat we immens grote problemen als klimaatverandering alleen op kunnen lossen met de grootste acties. Hierdoor kan je als individu het gevoel krijgen dat jouw daden er niet toe doen. Of dat het onderwerp waar jij je mee bezig houdt onbeduidend is. Maar als we teruggaan naar het concept ‘interbeing’, waarbij alles en iedereen zich bewust is van de onderlinge verbindingen, worden acties met een groot bereik net zo belangrijk als de ‘kleinere’ daden van individuen.

Voor Squarewise levert het interessante discussies op. Deze zomer zijn we toegelaten tot het register van de Code Sociale Ondernemingen. Eén van de vereisten was een Theory of Change, waarin we beschrijven hoe onze werkzaamheden bijdragen aan onze – grote – missie. Wat betekent de theorie van Eisenstein dan voor onze onderneming? Zouden we de Theory of Change weer moeten loslaten? Of houdt het in dat we juist onze blik nog verder moeten verruimen? Naast de ‘officiële’ (zelfs in de statuten verankerde) verandering die we nastreven, ook de persoonlijke impact die we dagelijks maken vieren? En moet je dat dan meten, hoe dan?

Meer informatie

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer lezen of luisteren? Dat kan! Omdat Charles Eisenstein werkt volgens de principes van de gift economy is zijn werk volledig toegankelijk via zijn website (Charles Eisenstein).

De middag wordt georganiseerd door Nadine Troost. Meer weten? Stuur een mailtje naar troost@squarewise.com.