Uitvraag RWU ‘Watt levert mijn dak op?’

RWU Energie en wonen Duurzame strategieën & beleid

In 2018 heeft Squarewise in opdracht van de woningcorporaties aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) een werkwijze ontwikkeld, zodat zij samen de opgave voor een CO2-neutraal 2050 op kunnen pakken. Inmiddels is de derde fase van deze samenwerking ingegaan, waarvan Squarewise de kwartiermaker is. Als onderdeel van de samenwerking wordt momenteel de uitvraag ‘Watt levert mijn dak op?’ voorbereidt. Hierin vragen de corporaties de markt om een oplossing voor het opwekken van duurzame kWh op het woningbezit.

Het onderstaande persbericht is op verschillende kanalen gedeeld om marktpartijen te enthousiasmeren een aanbod op deze vraag te ontwikkelen. Op woensdag 18 december wordt er een informatiemiddag georganiseerd waarin de uitvraag wordt toegelicht en marktpartijen vragen kunnen stellen. Ben of ken jij een marktpartij voor wie dit interessant is? Stuur een bericht aan vanwelie@squarewise.com.

De Utrechtse woningcorporaties vragen de markt ‘Watt levert mijn dak op?’

De 120.000 woningen van de woningcorporaties aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (de RWU) moeten in de komende jaren energie gaan leveren. Een aantal corporaties slaat de handen ineen met een gebundelde uitvraag voor de opwek van duurzame kWh op het bezit. “We zoeken een marktpartij die snapt hoe een dak kan veranderen in meerwaarde voor huurder, corporatie en de marktpartij zelf en hoe je daarbij inspeelt op de veranderingen die de komende jaren op ons afkomen.”

Projectleider Vastgoed bij Provides Pieter Schinkel vertelt waarom zij meedoen: ‘We willen ons meer gaan richten op het opwekken van duurzame elektriciteit op de daken van het woningbezit. Het is goed voor het klimaat en voor de portemonnee van onze huurders. Door ons bezit te bundelen met die van andere RWU-corporaties kunnen we de markt continuïteit bieden en hopen we een goed, doordacht aanbod uit de markt te halen.’

Ontzorgen en huurders verleiden

Sinds 2018 werken de Utrechtse woningcorporaties samen aan de doelstelling ‘betaalbaar CO2-neutraal voor 2050’. Onderdeel van deze samenwerking is het slim bundelen van vraag en dit gezamenlijke in de markt te zetten. Het doel van de vraagbundeling voor duurzame kWh is niet om de goedkoopste oplossing te vinden. Naast een passende business case is het namelijk minstens even belangrijk dat partijen laten zien dat ze hebben nagedacht over de lange termijn, de corporaties kunnen ontzorgen en huurders kunnen verleiden stappen te zetten.

Waarom we niet ‘gewoon’ om zonnepanelen vragen? Kwartiermaker RWU en directeur Squarewise Leonie van der Steen legt uit: ‘Zonnepanelen zijn een logische oplossing, maar wat we zoeken gaat verder. Hoe zorgen we dat er voldoende installateurs zijn die in Utrecht het werk kunnen doen? En dat werk veilig doen? Zo zijn monitoring en onderhoud essentieel voor een goede kWh opbrengst, dat krijg je niet als je alleen panelen aanschaft. Door de oplossing niet voor te schrijven, willen we de markt de ruimte geven met een passend aanbod te komen voor corporatie, huurder en henzelf.’

Het aanbod van de RWU

Het voortouw in de uitvraag wordt genomen door Provides, een woningcorporatie uit IJsselstein. Zij willen de komende jaren hun 800 tot 1000 eengezinswoningen voorzien van duurzame kWh. De corporaties SSW de Bilt, Jutphaas Wonen, Vecht en Omstreken en R.K. Woningbouwvereniging Zeist zoeken ook een oplossing en stappen in als de markt met een mooi aanbod komt. De markpartij kan via het aanbod zelf bepalen voor welke corporaties zij een oplossing wil bieden.

De rest van de RWU-corporaties kijken geïnteresseerd mee. Manager Vastgoed Peter Felix bij zowel Heuvelrug Wonen als R.K. Woningbouwvereniging Zeist: ‘Veel corporaties werken al met een partner voor het leveren, plaatsen en monitoren van zonnepanelen. Deze afspraken zijn echter vaak niet voor alle type woningen in het bezit. En tijden veranderen; producten worden beter en prijzen worden lager. We zijn daarom benieuwd welke antwoorden de markt op onze vraag gaat geven.’

De definitieve uitvraagdocumenten zijn inmiddels gepubliceerd op de website van de RWU. Vragen kunnen gesteld worden tot 16/01 via rwu.uitvraag@squarewise.com en inschrijven kan tot 07/02.