Word koploper en sprint in vier sessies naar een PAW aanvraag!

Op 1 december 2019 wordt door het ministerie van BZK de tweede ronde voor de subsidieregeling Proeftuinen Aardgasvrije Wijken opengesteld. Is uw  gemeente er klaar voor om een gedegen en onderbouwde wijkaanpak te formuleren en in te dienen? Tussen januari en maart 2020 organiseren Squarewise, ERAC, Infinitus, Buurkracht, Bureau Buhrs en het Wijkkompas een programma met vier intensieve sprintsessies. Deze sessies stellen u als gemeente in staat zelfstandig, maar met de juiste handvatten en afwegingen een PAW aanvraag te schrijven. In deze sessies wordt u inhoudelijk bijgestaan door verschillende experts. Ook bouwt u al lerend een netwerk op met andere koplopende gemeenten. 

Tweede subsidieronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

In de tweede subsidieronde dienen gemeenten extra aandacht te besteden aan burgerparticipatie en communicatie. Daarnaast moeten de uitvoeringsplannen gedetailleerd uitgewerkt worden en de wijkaanpak moet een integraal karakter hebben. Tenslotte moet een speciaal hoofdstuk gewijd worden aan financiële mogelijkheden en potentiële risico’s. Dit vraagt om een hoop expertise op deze onderwerpen. Waar moet u als gemeente beginnen?

Wat bieden wij?

Wij willen gemeenten in staat stellen om zelfstandig een PAW aanvraag, en daarmee ook andere wijkuitvoeringsplannen (onderdeel van uw Transitievisie Warmte), te formuleren. Hiertoe verbreden en verdiepen wij uw kennis op het gebied van wijkaanpakken, burgerparticipatie, communicatiestrategieën, technische oplossingen en financiën. Squarewise, ERAC, Infinitus, Buurkracht, Bureau Buhrs en het Wijkkompas hebben de handen ineen geslagen en een leergang van vier intensieve sprintsessies ontwikkelt. Tijdens deze vier bijeenkomsten (steeds een volledige dag) krijgt u verschillende handvatten en veel inhoudelijke kennis aangeboden. U wisselt ervaringen uit met andere deelnemers en u bouwt al lerend een netwerk van koplopende gemeenten op. Wij geloven namelijk dat u samen veel verder komt dan alleen!

Inhoud programma

Het programma beslaat de periode van januari tot maart 2020 en wordt in de tijdlijn hieronder weergegeven[1]. Na uw aanmelding voor de leergang volgen vier sprintsessies van een dag. In elke sprintsessie komen de vijf hoofdthema’s aan bod en zijn van elk bureau experts aanwezig. Iedere sessie bestaat uit plenaire uitleg en discussies, werksessies, schrijftijd en 1-op-1 begeleiding van de aanwezige experts. In maart 2020 is uw PAW aanvraag zo goed als volledig, wat voldoende tijd overlaat om de subsidie aanvraag om het plan goed te laten keuren door uw college. Uiterlijk 1 april 2020 moet u de PAW-aanvraag ingediend hebben.

Sprintsessies Aardgasvrije Wijken

[1] Mocht u wel deel willen nemen, maar verhinderd zijn op (een van) deze momenten, meldt u zich dan wel aan – dan kijken wij wat mogelijk is. Én, bij voldoende interesse wordt een tweede ronde gestart.

Wie zijn wij?

Wij zijn vijf organisaties, allen werkzaam in het veld van de energietransitie, die in de kracht van samenwerking geloven. Omdat wij veel ervaring hebben met interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, kunnen wij elkaar tijdens de vier sessies ondersteunen en aanvullen.

Experts Sprintsessies Proeftuinen Aardgasvrije WijkenSquarewise heeft jarenlange ervaring met innovatieve wijkaanpakken en is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende Transitievisies Warmte. Als sociale onderneming gelooft Squarewise dat het delen van alle opgedane kennis en ervaring de energietransitie echt versnelt.

ERAC heeft brede ervaring met het schrijven van succesvolle subsidieplannen aardgasvrije wijken en bijbehorende begrotingen en wil de deelnemende gemeenten hier optimaal tijdens de sessie in ondersteunen.

Buurkracht gelooft dat de grootste kracht van Nederland om buurten duurzamer, mooier, beter, groener, veiliger te maken vanuit onszelf en onze buren komt. Zij helpen mensen en buurten om dit ook in te zien.

Infinitus heeft diepgravende kennis en expertise op het gebied van technische oplossingen in de gehele energieketen. Zij helpen gemeenten om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijke technologische oplossingen: van warmtenet tot all-electric.

Bureau Buhrs is gespecialiseerd in gebiedsmarketing, burgerparticipatie en communicatie met bewoners, waarbij hun startpunt altijd de belevingswereld van de ontvanger is.

Het Wijkkompas is ontwikkeld uit een breed initiatief en geeft richting aan het opstellen, vaststellen en uitvoeren van een integrale wijkaanpak.

Wat verwachten we van deelnemende gemeenten?

We zoeken gemeenten die de motivatie en capaciteit hebben om hun PAW plannen tot uitvoering te brengen. Door deze gemeenten op gezette momenten (zéér) intensief te ondersteunen realiseren we de totstandkoming van hoogwaardige en innovatieve proeftuin-aanvragen die de energietransitie echt versnellen. Nadat u zich aangemeld heeft (uiterlijk 13 januari 2020) neemt Squarewise contact met u op. Tijdens een kennismakingsgesprek is er ruimte voor het stellen van vragen. Gezamenlijk bepalen we of dit programma de juiste stap voor uw gemeente is.

Van deelnemende gemeenten verwachten we dat zij aanwezig zijn bij alle sprintsessies. Afhankelijk van de onderwerpen zijn gemeenten vrij om één of twee medewerkers van verschillende expertisegebieden aan de sessie deel te laten nemen. Voorafgaand aan elke sprintsessie ontvangt u informatie over de te behandelen onderwerpen. Aan elke sprintsessie gaat een voorbereiding vooraf, die bijvoorbeeld bestaat uit het verzamelen van data, maar ook het schrijven aan bepaalde onderdelen van de aanvraag. We verwachten dat de deelnemende gemeenten tijdens de duur van de gehele leergang zelf verder gaan met het schrijven van de wijkaanpak, het voeren van gesprekken met stakeholders en het betrekken van bewoners.

Wat kost het?

Het gehele programma, bestaande uit vier sprintsessies en bijbehorende documentatie kost €4000,- excl. BTW.

Aanvullende ondersteuning

Als u naast deze vier sprintsessies toch behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning vanuit één (of meerdere) bureaus is dat mogelijk. Denk aan ondersteuning bij het schrijven van de subsidieaanvraag, aanvullende hulp bij het opstellen van een businesscase, technische analyses of de verdere ontwikkeling van communicatiestrategie. De kosten hiervoor worden in overleg bepaald, en zijn afhankelijk van de gevraagde ondersteuning.

Aanmelden

Heeft u interesse gekregen in de Sprintsessies Proeftuinen Aardgasvrije Wijken? Meld u zich dan uiterlijk 13 januari 2020 aan door een email te sturen naar schutjens@squarewise.com. Dieke Schutjens neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Ook voor vragen zijn wij op dit e-mailadres bereikbaar.

Sprintsessies Proeftuinen Aardgasvrije Wijken