Tag: Opinie

De rol van de media in de energietransitie
Afgelopen juli werd het jaarlijks onderzoek naar de houding van Nederlandse huishoudens tegenover aardgasvrij wonen gepubliceerd. De titel ‘Zorgen over wonen zonder aardgas nemen toe’ in het bijhorende artikel voorspelde geen positief resultaat, maar het onderzoek zelf verraadde een heel ander beeld....

Opinie

Lees verder

Waterstof
Van het gas af. Moeilijk! Al die huishoudens, al die mensen. Heel moeilijk. Enter: waterstof. Geweldig! Er zijn geen grote aanpassingen in de woning voor nodig en het kan zonder veel aanpassingen door ons  huidige gasnet stromen. Nog geweldiger! Maar… zoals bij elk verhaal dat net iets té geweldig...

Opinie, Waterstof

Lees verder

Niels Rood Energietransitie
Uitstoot moet omlaag De emissie van broeikasgassen, die opwarming, extreem weer en zeespiegelstijging veroorzaakt, is de laatste jaren min of meer stabiel. Dat is op zichzelf goed nieuws, maar het is niet genoeg om de opwarming onder de twee graden Celsius te houden. Daarvoor moet de uitstoot ver...

Opinie

Lees verder

Stop met schrijven, ga aan de slag!
Eigenlijk heb ik niet veel tijd want ik moet nodig aan het werk, maar er moet me toch iets van het hart; iets waarvan ik denk dat het nodig gezegd moet worden: stop met schrijven en ga aan de slag! De energietransitie is in volle (theoretische) gang, en dat is mooi. Want (zoals velen voor mij hebben...

Opinie

Lees verder

Koplopers: Nieuwe Spelers, nieuwe kansen op het aardgasveld
Waar een half jaar geleden de “spelers op het aardgasveld” nog bestonden uit overheden, woningcorporaties, netbeheerders, bouwpartijen, projectontwikkelaars, en die paar ‘rebellen’ die wél het belang van een versnelling van de transitie in zagen, staan deze rebellen er nu al lang niet meer alleen...

Opinie, Transitiemanagement

Lees verder

10 tips voor gemeenten om van het gas af te gaan
HET GAS ER AF 10 tips voor gemeenten om dáár nu eens echt gas op te geven! In 2050 moet heel Nederland voorzien zijn van duurzame energie. Dat betekent dat ruim 7 miljoen huishoudens van het aardgas af moeten; een reusachtige en complexe opgave die nú moet worden opgepakt. En hoewel aardgas in...

Bewoners, EnergieInnovaties, InnovatieveUitvraag, Koppelkansen, Opinie, Opschaling, Samenwerking, Squaretable, SquarewiseInitiatief, Wijkaanpak

Lees verder

10 voordelen van de energietransitie
Hoe je het went of keert, Nederland moet en gaat overstappen op een duurzame energievoorziening. Nu vinden wij Nederlanders daar van alles van. En we vinden het vaak vooral negatief: “De energietransitie is niet te betalen”, “windmolens zijn nog steeds niet rendabel” en “burgers zijn boos”. Natuurlijk...

Opinie

Lees verder

(ook gepubliceerd door Duurzaam Nieuws) In 2050 moet de gebouwde omgeving in heel Nederland aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot. Er staan in Nederland 7,7 miljoen woningen, waarvan in de komende 33 jaar zo’n 80% gerenoveerd moet worden naar aardgasvrij. Om dat doel te...

Opinie

Lees verder

Aansluitplicht
Deze week heeft Minister Kamp een brief naar de kamer gestuurd over het schrappen van de aansluitplicht op gas in nieuwbouwwijken. Zijn voorstel houdt een wijziging in de gaswet in waardoor een gemeente een gebied aan kan wijzen waar een duurzame warmtebron wordt ingezet in plaats van gas. De wijziging...

Opinie

Lees verder

koken aardgas aardgasvrij inductie electrisch
Beste Henk. Je móet echt van het aardgas af. Aardgas is ontzettend slecht. Je kookt nog steeds op aardgas. Het grootste probleem zit echter in het verwarmen van je woning op aardgas, dat is namelijk 80% het totale energieverbruik van je woning. Hiervoor zijn verschillende opties: groen gas, all-electric...

Bewoners, Opinie

Lees verder

  • 1
  • 2

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

Marlies Franssens
info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming