Squarewise koppelt impact-gedreven starters aan maatschappelijke organisaties

transitiemaker traineeship Mensen verbinden & begeleiden

Marlien Sneller (zij/haar)

Transitiemaker

Nu de overheid heeft gesteld dat we in 2030 49% minder CO2 mogen uitstoten, moeten we flink aan de slag om die doelen te realiseren. Gemeenten krijgen een regierol, maar het wordt ook hard nodig om samen te werken. Met provincies, woningcorporaties, netbeheerders en bouwers, om een paar partijen te benoemen. Om hun gezamenlijke doel te behalen hebben deze organisaties behoefte aan een toekomstgerichte mindset en voldoende mankracht. Samen met programmabureau SustainableMotion werken wij vanuit Squarewise aan een oplossing in de vorm van een traineeship of een variant daarop.

Organisaties hebben behoefte aan extra mankracht

Ten eerste vraagt de transitie naar een duurzamere samenleving om kennis van alternatieve (energie)systemen, de vaardigheid om radicale toekomst-scenario’s voor te stellen, expertise in veranderprocessen en ervaring met samenwerking met andere partijen, waaronder bewoners. Maatschappelijke organisaties hebben deze kennis en expertise al deels in huis. Maar vaak niet alles wat nodig is. Daarnaast blijkt cross-sectorale samenwerking cruciaal om stappen te kunnen zetten in de transitie. Dat betekent een nieuwe manier van werken, intensievere kennisuitwisseling en samenwerking, waarin organisaties nog hun weg zoeken.

Zo komt het dat menig overheid, netbeheerder en woningcorporatie steeds meer op zoek gaat naar extra mankracht en ándere mankracht met een andere mindset. Het is alleen lastig om nieuwe, geschikte werknemers te vinden. Helaas blijkt het niet ‘sexy’ genoeg om voor (semi-)overheid te werken. Het resultaat; capaciteitstekort. Organisaties hebben dus behoefte aan een grotere en flexibele workforce met ambitieuze mensen die ingesteld zijn op verandering.

Starters staan te popelen

Tegelijkertijd is er een groeiende groep talentvolle, gedreven afgestudeerden die staat te springen om iets goeds te doen voor de wereld. Ze werken graag aan één van de grootste uitdagingen waar Nederland nu voor staat, zoals de transitie naar klimaatneutraal. Werken doen deze talenten bij voorkeur in een rol waar zij écht verschil kunnen maken. Juist maatschappelijke organisaties bieden daarvoor legio kansen. Niet voor niets is het toverwoord voor jonge werknemers: impact.

1 + 1 = 3!

Wat nou als we ambitieuze talenten koppelen aan maatschappelijke organisaties? Mijn wiskundige hoofd denkt: 1 + 1 = 3. Door starters specifieke projecten te laten uitvoeren, kunnen de piekbehoeften van een organisatie ingevuld worden en kan de starter eens uitproberen hoe het is om bij zo’n organisatie aan de slag te zijn.

Wat als we de talenten ondertussen opleiden tot Transitiemakers: de leiders van de toekomst? Squarewise en SustainableMotion zijn dit samen aan het vormgeven. Door verschillende opdrachten te doen, krijgen de talenten een breed begrip van de verschillende perspectieven binnen de transitie naar een duurzamere samenleving. Zo maken ze een sterke start van hun carrière. Daar heeft de hele maatschappij baat bij.

Onze eigen concurrentie

Je denkt nu misschien: zo creëer je toch je eigen concurrentie? Ja, voor een deel wel. Maar gelukkig is er genoeg te doen en hoe meer transitiemakers er zijn, hoe meer de transitie kunnen versneld kan worden!

Ben jij zo’n organisatie die op zoek is naar extra, impactgerichte en ambitieuze mankracht? Ben jij zo’n impact-gedreven starter die warm wordt van de transitie naar een duurzame samenleving? Mail naar sneller@squarewise.com, dan nemen we contact met je op.