Squarewise volop aanwezig bij Energy-Up van Stroomversnelling

Wijkkompas Energie en wonen

Gisteren was Squarewise aanwezig bij Energy-Up, het jaarlijkse evenement van de Stroomversnelling. We hebben er meerdere sessies georganiseerd en een echt doolhof neergezet. Daarnaast is er veel ervaring en kennis met collega’s uitgewisseld die net als wij werkzaam zijn in de energietransitie.

Tripadvisor van de wijkaanpak

Leonie leidde de sessie ‘de Tripadvisor van de wijkaanpak’. Daar ging ze met de zaal in gesprek over vraagstukken die zij in wijkaanpakken tegenkomen. De route van de wijkaanpak is vaak onoverzichtelijk en complex. Geen wijkaanpak is hetzelfde, en bovendien is er niet zoiets als ‘de perfecte route’. Daarom is het voor veel belanghebbenden waaronder gemeenten lastig om hun weg te vinden.

Maar ondanks dat elke wijkaanpak verschilt, komt iedereen onderweg dezelfde keuzemomenten tegen. Welke keuzes kun je maken bij de start van de wijkaanpak? Wanneer betrek je een marktpartij? En wat zijn de gevolgen van die keuzes? Om spelers in de transitie door dit ‘doolhof’ van de wijkaanpak te leiden, hebben Squarewise en de Stroomversnelling samen met andere samenwerkingspartners het Wijkkompas ontwikkelt.

Het Wijkkompas geeft gemeenten en andere spelers houvast tijdens keuzemomenten in het volledige proces van de wijkaanpak. Ten eerste maakt het Wijkkompas de verschillende keuzemomenten en thema’s inzichtelijk. Ten tweede kunnen betrokkenen ervaringen met betrekking tot deze keuzemomenten met elkaar delen. Hierdoor kunnen anderen op weg geholpen worden, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Door informatie en ‘tips & tricks’ te delen en het Wijkkompas te gebruiken, kunnen betrokkenen hun weg in de wijkaanpak steeds beter vinden. Het Wijkkompas is dus als het ware een Tripadvisor voor de wijkaanpak!

wijkkompas voor wijkaanpakken

Leonie van der Steen tijdens de sessie ‘de Tripadvisor van de wijkaanpak’ bij Energy-Up

Ervaringen delen

Na een introductie van het Wijkkompas en demo van de eerste versie door Saskia, gingen aanwezigen aan de slag. Aanwezigen konden hulpvragen stellen over kwesties waar ze in hun wijk tegenaan lopen. Hierop konden anderen reageren door hun ervaringen te delen.

Ondanks dat het misschien niet comfortabel is om je eigen fouten toe te geven, kunnen anderen hier juist snel van leren. Zo deelde Leonie dat het belangrijk is om – vóórdat je van start gaat – te bedenken welke stakeholders je wilt betrekken, en vanaf welk moment. Dit zet namelijk de toon voor de rest van het proces. Door voor één project in eerste instantie vooral technische bewoners te benaderen, schroomden andere bewoners om aan tafel te schuiven. Terwijl je juist de belangen, ideeën en meningen van al je bewoners wilt meenemen.

Vanaf begin 2020 kunnen gemeenten deelnemen aan live tests van het Wijkkompas. Ben je benieuwd en wil je meer informatie? Meld je dan aan op wijkkompas.nl.

Vind je weg in de wijkaanpak

Bezoekers van Energy-Up werden ook letterlijk op pad gestuurd om hun eigen weg in de wijkaanpak te zoeken. Lisa ontwikkelde een doolhof, gebaseerd op de verschillende keuzemomenten. Nadat je voor een bepaald type wijk gekozen hebt, werden drie keuzemomenten aan je voorgeschoteld. Hoe zoek je bijvoorbeeld contact met je bewoners? Is er een bewonersorganisatie die dit op kan pakken, of geven de bewoners de voorkeur aan een brief en informatieavond? Wanneer schakel je een marktpartij in? Door vervolgens keuzes te maken, baan je je letterlijk een weg door de wijkaanpak.

Wijken verduurzamen: doel of middel?

Architect Thijs van Spaandonk en collega Wanda van Enst gaven vervolgens een sessie over koppelkansen. Het verduurzamen van een wijk hoeft namelijk geen doel op zich te zijn. Wanneer je een wijk aan gaat pakken, kan je allerlei andere zaken verbeteren. Denk aan meer groen in de wijk, ruimte voor biodiversiteit, het aanpassen van mobiliteitsstromen of het creëren van meer ontmoetingsplekken voor bewoners.

Na informatie en voorbeelden konden aanwezigen zelf aan de slag. Op grote vellen tekende iedereen verschillende koppelkansen en verbetermogelijkheden in de straat van de toekomst. Aanwezigen werden enthousiast van sociale daktuinen, extra mogelijkheden voor waterafvoer, meer ruimte voor de fiets, collectieve zonnepanelen en meer speelruimte. Het ‘verstopbosje’ moet terugkomen in de wijk!

Tijdens het delen van koppelkansen kwamen we tot de conclusie dat ideeën en belangen van gemeenten, bouwers en bewoners vaak niet zo ver uiteen liggen. Hoog tijd dus om samen om tafel te zitten en de wijken op de schop te gooien!

wijkkompas voor wijkaanpakken

Squarewise team Leonie van der Steen, Johannes Regelink, Saskia Tegnell, Dieke Schutjens en Wanda van Enst

Wij blikken terug op een geslaagde dag en hopen dat andere aanwezigen net zo hebben genoten van Energy-Up! Wil je meer weten over het Wijkkompas, het doolhof, koppelkansen of nog eens verder praten? Neem dan contact met ons op, of kom langs voor een kop koffie!