Squarewise aan de slag voor TKI Urban Energy

TKI Ubran Energy
logo-TKI-Urban-Energy

Het kabinet heeft 12,8 miljoen euro extra vrij gemaakt in het Urban Energy programma van TKI. Naast de vijf bestaande programmalijnen komt dit geld beschikbaar in een nieuwe programmalijn, aangeduid met het cijfer 0. Innovatie die helpt wijken snel van het gas af te krijgen wordt met deze programmalijn uitgelokt. De focus ligt op innovaties die op korte termijn klaar zijn voor toepassing in de markt. De subsidie cofinanciert tot 75% van de  investering. Squarewise gaat haar netwerk en kennis inzetten om te zorgen voor een hoge kwaliteit in de aanvragen. De opdracht loopt tot september. Klaas Vegter is projectcoördinator en aanspreekpunt.

Klaas Vegter is projectcoördinator en aanspreekpunt.