Nieuwe Omgevingswet toegelicht in het kader van de energietransitie

In opdracht van Stroomversnelling heeft Merel Philippart een inspiratiedocument ontwikkeld waarin handelingsperspectieven worden gegeven hoe de nieuwe Omgevingswet kan worden benut bij het realiseren van de energietransitie op lokaal niveau.

De Nieuwe Omgevingswet: een van de grootste wetswijzigingen ooit

De Nieuwe Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. In de nieuwe Omgevingswet worden 26 wetten (waaronder bouwen, veiligheid, natuur, milieu, ruimtelijke ordening) over de fysieke leefomgeving gebundeld in één wet met vier uitvoeringsregels. Het is een van de grootste wetswijzigingen uit de Nederlandse geschiedenis (bron). De Wet treedt naar verwachting pas in 2021 in werking, maar gemeenten kunnen er nu al mee aan de slag.

Een van de uitgangspunten van de nieuwe Wet is dat er meer bestuurlijke afwegingsruimte voor lokale overheden komt. Gemeenten krijgen meer regie bij het maken en uitvoeren van beleid over de fysieke leefomgeving. De geboden ruimte in de nieuwe Omgevingswet biedt kansen, het is aan gemeenten deze goed te benutten.

De Nieuwe Omgevingswet en energie

De Nieuwe Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om energie integraal onderdeel te maken van het hele ruimtelijke beleid. In de nieuwe Wet zitten instrumenten die hiervoor benut kunnen worden, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Ook komt er in de nieuwe Omgevingswet een aantal wettelijke belemmeringen te vervallen, zodat het makkelijker wordt voor gemeenten om eerder bepaalde doelstellingen op energie te realiseren.

Dit klinkt allemaal veelbelovend, maar is niet altijd helemaal duidelijk. Want, hoe kan ‘de geboden ruimte’ dan precies worden benut?

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Squarewise een eerste verkenning uitgevoerd om concreter te maken op welke manier de nieuwe Omgevingswet kan worden benut bij het maken van nieuwe beleid op het gebied van de energietransitie op lokaal niveau.

In samenwerking met de betrokken ministeries en een vijftal vooruitstrevende gemeenten zijn een vijftal praktijkcassusen op het gebied van energie naast de nieuwe Omgevingswet gelegd. Het pionierswerk heeft geleid tot vier inzichten over de nieuwe Omgevingswet in relatie tot het thema energie én vier concrete tips aan gemeenten die vaart willen maken met de energietransitie op lokaal niveau.

Het inspiratiedocument

nieuwe omgevingswet

De resultaten zijn gebundeld in het inspiratiedocument de Omgevingswet en de energietransitie. Onder de paraplu van Stroomversnelling geeft Merel Philippart hierover workshops aan gemeenten. Aan de hand van de verworven inzichten gaat ze het gesprek aan met werknemers van de afdeling duurzaamheid en ruimtelijke ordening over uitdagingen en kansen die energie biedt bij het maken van beleid over de fysieke leefomgeving. Ook kan Merel worden benaderd om te spreken over het onderwerp bij bijeenkomsten over de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie? Neem contact op met Merel Philippart.

 

Lees ‘5 inzichten in de Energieagenda: het perspectief van de gebouwde omgeving‘!

Hier kunt u andere publicaties van ons lezen.