Project 2024 - heden

Milieu-impact omlaag met een PvE voor circulaire installaties

Energie en wonen Duurzame strategieën & beleid

De uitdaging

Duurzame klimaatinstallaties, zoals warmtepompen, zijn onmisbaar voor de energietransitie. Maar installaties zélf zijn niet duurzaam. Bij de productie wordt veel CO2 uitgestoten en gebruik gemaakt van schaarse en vervuilende materialen. Hoe verlagen we de milieu-impact van klimaatinstallaties? Samen met woningcorporaties, installatie- bouw- en onderhoudsbedrijven en producenten ontwikkelen we principes en richtlijnen voor circulaire installaties.

Het team

Lisa van Welie (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Samen met partijen van de vraag- en aanbodkant verkennen we vragen als: wat verstaan we eigenlijk onder circulaire installaties? Waar moeten klimaatinstallaties aan voldoen als het gaat om zaken als losmaakbaarheid, materiaalgebruik, levensduur? De antwoorden leggen we vast in een Programma van Eisen (PvE) voor circulaire installaties. Wij begeleiden, interviewen, onderzoeken en schrijven – samen met C-Creators.  

Het resultaat? Geen theoretisch onderzoek maar een praktisch toepasbaar PvE, waarmee woningcorporaties meteen aan de slag kunnen. De focus ligt op renovatie van bestaande woningen, maar ook voor nieuw- en utiliteitsbouw kan dit PvE een goed uitgangspunt zijn.  

We werken in dit project samen met een groot aantal partners: TechniekNL, Stroomversnelling, Stichting Open, Bouwcampus/ Verbouwstromen, MEIJS ingenieurs, NRP, TVVL, CoolOrange, DGBC en Lente-Akkoord 2.0.

  • Interviews

    Met opdrachtgevers en aanbieders, om inhoud op te halen voor het PvE. Hoe speelt dit thema in de branche? Wat maakt een installaties nu echt circulair? Welke circulaire oplossingen en principes bestaan al? En welke zijn in ontwikkeling?
  • Drie bijeenkomsten

    Samen met de betrokken partijen maken we het raamwerk en stellen we de inhoud vast.
  • Programma van Eisen

    Alle antwoorden en principes leggen we vast in een concreet PvE. De focus ligt op gebouwgebonden klimaatinstallaties bij renovaties en verduurzaming van bestaande woningen.