Nieuwe tool helpt gemeenten bij regie op warmtenet

Energie en wonen Nieuwe waarden Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

Jeanet van der Woude (zij/ haar)

Transitiemaker

Charlotte Derksen (zij/ haar)

Transitiemaker

tool regievoering

Klimaatminister Rob Jetten wil dat de infrastructuur van warmtenetten straks in publieke handen komt. Maar wat betekent dit voor de regie die gemeenten kunnen voeren in de warmtetransitie? En hoe zien mogelijke governance modellen eruit? Squarewise en De WarmteTransitieMakers helpen hierbij met de nieuwe ETW-tool Regievoering Warmtenetten.

De focus van de tool ligt op rollen die gemeenten kunnen pakken in de warmtetransitie. – ook nu al! En wat specifieke keuzes betekenen voor het borgen van het maatschappelijk belang. Per rol zijn voorbeelden van governance modellen gegeven. Kennis over o.a. de Brabantse praktijk, huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de betekenis van maatschappelijk belang vind je ook allemaal in de tool.

Het is een handreiking om het maatschappelijk belang te borgen bij realiseren collectieve warmtevoorziening op verschillende manieren uitgewerkt. Het helpt met welke vragen beleidsmakers per indicator kunnen stellen. En welke verschillende rollen de gemeente in het ontwikkelen van een warmtenet kan aannemen. Wat heb je over na het gebruik van de tool? Onderaan de streep: een uitgewerkte specificaties op verdeling publiek, privaat, integraal en gesplitste warmtenetten.

De tool is ontwikkeld in opdracht van het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant en in samenwerking met Brabantse gemeenten. Omdat we met z’n allen graag onze kennis delen, kunnen alle Nederlandse gemeenten gebruik maken van de tool.