Marktverkenning Stichting Woonplus Schiedam

schiedam Energie en wonen Mensen verbinden & begeleiden

Een wijk van 4.763 woningen van het aardgas halen en verduurzamen is een gigantische klus. De opgave wordt nog uitdagender als de helft van het bezit in handen is van particuliere eigenaren. Het vastgoed van Woonplus in de Schiedamse wijk Groenoord gaat zeker van het aardgas af, waarschijnlijk door aansluiting op een warmtenet. Maar hoe krijg je de rest van de wijk ook mee? Op een druilerige woensdag, vlak voordat de Sint arriveert, verzamelt een delegatie marktpartijen zich in Schiedam. Wat blijkt? De Schiedammers staan er gelukkig niet alleen voor!

70 deelnemers van aannemers, installateurs, communicatiebureaus en koepels gaven openhartig antwoord op de vragen die Woonplus stelde. Dat waren er drie:

– Hoe zetten we onze woningen in als hefboom om particulieren (in VvE’s) te verleiden om over te gaan op verduurzaming van hun woning?

– Op welke manier moet Stichting Woonplus Schiedam deze vraag aan jullie (de markt) stellen om de juiste dienstverlening voor huurders en particulieren te krijgen

– Welke condities kunnen wij scheppen zodat jullie onze opgave goed kunnen en willen beantwoorden?

De deelnemers adviseren Woonplus het communicatie onderdeel van deze opgave te combineren met het uitvoerende deel. Dit kan niet los van elkaar worden gezien. De woningeigenaren, veelal georganiseerd in VvE’s, hebben tijd nodig om goede beslissingen te kunnen nemen. Daarom is het cruciaal ze deze tijd te gunnen en ze goed te informeren over de stappen die ze moeten gaan zetten. Daarnaast is een goed aanbod nodig om ze te verleiden over te gaan op een aankoopbeslissing. In dit aanbod zitten niet alleen de woningaanpassingen, maar ook andere onderwerpen zoals achterstallig onderhoud of comfortverbetering. Het meenemen van dit soort kansen kan de stap lager maken om de woning klaar te maken voor het toekomstige warmtenet.

De marktverkenning leert dat de grootste gemene deler zit in het breder kijken naar een opgave als deze. Kijk niet alleen vanuit je eigen expertise, maar gebruik elkaar om tot een beter aanbod te komen voor de hele wijk. Partijen zijn ook bereid zich voor langere tijd te binden aan te opgave en samen een leertraject in te gaan, want hoe het precies gaat verlopen, weet nog niemand. Er kwamen ook hele concrete adviezen van de marktpartijen over wat op wijkniveau geregeld kan worden, om gezamenlijk kosten te besparen en risico’s voor marktpartijen te verlagen. Conclusie? Er zijn marktpartijen die graag een antwoord geven op de vragen van aardgasvrije wijken. En natuurlijk dat het samen aangaan van de aardgasvrije uitdaging voor iedereen veel voordelen op kan leveren!

Geïnteresseerd naar het uitgebreide verslag? Lees het hier: Marktverkenning Schiedam Woonplus.