100.000 huurwoningen; die kunnen het verschil maken!

Twintig corporaties werken samen in de provincie Utrecht binnen het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU). Sommige corporaties hebben al een ambitieus duurzaamheidsbeleid, bij andere staat het onderwerp pas recent op de kaart. Allemaal merken ze: we kunnen een groot verschil maken, maar niet alleen! In december heeft de RWU Squarewise gevraagd haar te helpen bij het maken van een gezamenlijke duurzaamheidsvisie. Samen met de corporaties en externe stakeholders, zoals netbeheerders en waterschappen, wil RWU tot een realistische en uitvoerbare visie komen.

LEV

Gezamenlijk duurzaamheidsbeleid

In de komende maanden begeleiden we de Utrechtse corporaties naar een duurzaamheidsvisie waar iedereen zich in kan vinden en die aanzet tot daadwerkelijke stappen. Verenigd achter een gezamenlijke visie kunnen 100.000 VHE’s een enorm verschil maken in de provincie! Launching customers voor innovatieve technieken, opschalingsvolume voor scale ups en een professionele partner voor partijen in de regio. De visie en werkwijze die we gestart zijn bij de NOM Alliantie Utrecht vindt op deze manier zijn concrete opvolger.

Visie gericht op de koplopers

In december zijn we gestart met het verkennen van de breedte van de ambities. De ene corporatie heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van circulair bouwen en ontwerpen, de ander zet in op het duurzame bewustzijn van de huurder, en een derde wil zich profileren als proeftuin voor duurzame energietechnieken. We stellen een visie samen waarin koplopers per onderwerp de weg vrijmaken voor de volgers en eenieder kan aanhaken wanneer de organisatie er klaar voor is. Zo wordt een overkoepelende visie geen gemiddelde, maar een vlucht naar voren, gedreven door intrinsiek gemotiveerde partijen.

Gezamenlijkheid in het werkgebied

In een tweede stap zoeken we naar gezamenlijkheid in het werkgebied. Met een digitale kaart in ANNE, kijken we gezamenlijk naar geplande projecten in 5 deelgebieden binnen de provincie. Niet alleen renovatie-opgaven van de corporaties, maar ook nieuwbouwlocaties die bekend zijn bij de provincie, rioolonderhoud gepland door gemeenten, geplande duurzame opwekprojecten en de staat van het gas- en elektriciteitsnet nemen we mee in deze gebiedsgerichte sessies. Door inzicht te krijgen in elkaars investeringsagenda’s, ontstaat inzicht in mogelijkheden om collectieve voordelen te halen. Door in elke sessie een ander voorbeeld uit te werken, kunnen de deelgebieden elkaar inspireren tot het zien van combinatieprojecten.

Lange termijn synergie in de samenwerking

In de derde stap komen we tot een werkwijze waarmee voor de langere termijn synergie gevonden wordt in de samenwerking. De werkwijze die elk van de corporaties ervaren heeft in de gebiedssessies en de contacten die daar gelegd zijn met partners in het gebied, maken het handhaven van deze manier van denken en werken eenvoudiger. Door dit in te bedden in een gezamenlijke werkwijze, zal minder snel teruggevallen worden in individuele routines. Het opstellen van een gezamenlijke werkwijze voor het starten van en vervolg geven aan pilots is een concreet onderdeel van zo’n werkwijze. Wanneer 2 of 3 corporaties in verschillende situaties een innovatieve techniek hebben getest volgens gezamenlijk opgestelde specificaties, kunnen andere corporaties sneller overgaan tot adaptatie van de techniek. Zo zetten ze daadwerkelijk sneller stappen en kunnen de corporaties hun volume gebruiken om de markt van duurzame technieken vooruit te helpen.

 

De spelers op het aardgasveld, wie zijn dat? Lees het hier!

Ga naar onze publicaties om te lezen wat we allemaal doen!