Nederlands groene waterstofpotentieel is te klein

Energie en wonen
Groene Waterstof in de gebouwde omgeving

Nederland kan in 2050 niet genoeg groene waterstof produceren voor de gebouwde omgeving

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden; verschillende mogelijkheden treden op de voorgrond wanneer gesproken wordt over stoppen met aardgas in de gebouwde omgeving. Er kan gekozen worden voor een warmtepomp op elektriciteit, waar een verzwaard elektriciteitsnet voor nodig is. Een andere optie is het installeren van een warmtenet, dat teert op restwarmte of geothermie. Tot slot is er nog duurzaam gas; met wat aanpassingen kan het huidige aardgasnet ook biogas of waterstof vervoeren.

Squarewise werkt met gemeenten om wijken van het aardgas af te halen en merkt dat al deze keuzes voor vertraging en soms zelfs stilstand zorgen. Waarom investeren in een warmtenet, als we over een paar jaar met het huidige gasnet op waterstof kunnen overstappen? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag heeft Squarewise onderzocht wat de potentiële Nederlandse groene waterstof productiecapaciteit in 2050 is, en of dit voldoende is voor een totale overstap op groene waterstof van de gebouwde omgeving. Wat blijkt? Er is geen realistisch scenario waarin er voldoende groene waterstof in Nederland geproduceerd kan worden. Alleen wanneer alle beschikbare ruimte wordt ingezet voor de productie van hernieuwbare elektriciteit (scenario Maximaal in het onderzoeksrapport) én inzet van waterstof in de gebouwde omgeving voorkeur krijgt boven inzet voor lage temperatuurwarmte in de industrie, land- en tuinbouw, inzet voor non-energetische toepassingen in de chemie en inzet voor commercieel en internationaal transport, is een nationaal waterstofnet mogelijk.

Onderstaand stroomdiagram  geeft een overzicht van het berekende waterstofpotentieel en de verdeling in 2050. Hieruit kan afgeleid worden dat er onvoldoende waterstof in Nederland geproduceerd kan worden om aan de warmtevraag van de gebouwde omgeving te voldoen.

Factsheet_Waterstof_Scenario-Versnelling_08

In toekomstbeelden van onderzoekers wordt ingezet op een internationale groene waterstofmarkt. Landen met een groter oppervlak en gunstigere positie (de Sahara, Noorwegen aan zee) kunnen in theorie grootschalig hernieuwbare elektriciteit opwekken en waterstof produceren. Toch is het grootschalig importeren van waterstof niet zo voor de hand liggend als het lijkt. De huidige import infrastructuur moet grondig en op grote schaal aangepakt worden wil het waterstof kunnen vervoeren. De investeringen die hiervoor nodig zijn, gecombineerd met de verwachting dat vóór 2050 de internationale waterstofmarkt op gang is gekomen, maken de inzet op een volledig waterstofnet voor de gebouwde omgeving een risicovolle keuze. Vooral omdat bij een dergelijke keuze de ontwikkeling en uitrol van bestaande technologie in de gebouwde omgeving, zoals warmtepompen warmtenetten, ernstig vertraagd kan worden of stil kan komen te liggen. In plaats van inzetten op één oplossing om de volledige Nederlandse energievraag in de gebouwde omgeving te voorzien, is het logischer om voor een lokale aanpak te kiezen waar op wijkniveau naar de beste verduurzamingsstrategie wordt gekeken. Zet eerst de beperkte groene waterstof in daar waar geen alternatieven zijn.

Voor een volledige uitleg van de berekening en de aannames verwijzen we u graag door naar het achtergrondrapport dat te vinden is op onderstaande link:

Het-potentieel-van-groene-waterstof-voor-de-gebouwde-omgeving_