Bouwbedrijf Van Wijnen experimenteert met vezelteelt op eigen grond

bio-based duurzaam bouwen Circulair en biobased bouwen Mensen verbinden & begeleiden

Charlotte Derksen (zij/ haar)

Transitiemaker

Leonie van der Steen (zij/ haar)

Transitiemaker

Straw bales

De transitie naar biobased bouwen van de grond krijgen? Dan moet je de samenwerking met ketenpartijen opzoeken. Bouwbedrijf Van Wijnen begrijpt dat. Samen met een lokale boer (en met Squarewise) experimenteert Van Wijnen met de teelt van vezels voor de bouw. 

Van Wijnen wil meer gebruik maken van biobased (ofwel: natuurlijke) bouwmaterialen. Op eigen grond, waar dit jaar nog niet gebouwd wordt, startte het bedrijf daarom een proeftuin voor vezelteelt. Aan Squarewise de vraag om Van Wijnen hierbij te adviseren en te begeleiden. Samen kwamen we tot de conclusie dat zomertarwe voor Van Wijnen nu en hier de juiste keuze is.

We brachten Van Wijnen in contact met Leen Kats, een agrariër in de Hoeksche Waard. Afgelopen maand zaaide Leen 2 hectare grond in met tarwezaad. De tarwe en de tarwezaden gaat hij verkopen voor voedselproductie. De stengels van de tarwe zijn voor Van Wijnen: die worden gehakseld en verwerkt tot biobased isolatiemateriaal voor de woningen waar nu de graan gaat groeien.

Samen met Van Wijnen onderzoeken we in deze proeftuin of de ketenpartners van Van Wijnen deze vezels kunnen integreren in hun producten. Zo jagen we de materialentransitie in de bouw én de landbouwtransitie aan.

 

Impact maken we samen

Samen met pioniers vanuit de bouw, landbouw, overheid en onderzoeksinstellingen experimenteert Squarewise met het telen van gewassen voor biobased bouwmaterialen. Bijvoorbeeld in het project dat we doen met bouwend projectontwikkelaar VORM. Daarbij onderzoeken we – onder meer – de impact van bepaalde gewassen op bodem, klimaat en biodiversiteit. Squarewise zorgt voor kennisdeling en brengt de juiste partijen bij elkaar, van boer tot bouwer.

Meer weten over het project met Van Wijnen? Neem contact op met Charlotte (derksen@squarewise.com) of Leonie (vandersteen@squarewise.com). Zij vertellen je er graag meer over!