Wijken met Nieuwe Energie…

Wijkkompas Energie en wonen
Forest with Heart and Sun

… en nieuwe laadpalen, een vernieuwd ziekenhuis en betere riolering. Kortom; de transitie naar aardgasvrije wijken gaat niet over het verliezen van iets (lekkere warmte tegen een lage prijs), maar over het realiseren van iets moois, nieuws. De ambitie moet zijn dat je nog steeds een warm huis hebt, maar dan zonder bedompte lucht, oververhitte woningen, of tocht. En ook; de veilige oversteekplaats waar de wijk al zo lang op zit te wachten, betere overdekte parkeerplekken die ook zonne-energie opwekken, of grasdaken waardoor kelders en straten niet meer overstromen. In onder meer Leidschendam, Woerden en Schiedam werken wij aan dergelijke vraagstukken, maar ontbrak het aan een partij die deze opgave landelijk verder kon brengen.

Op naar aardgasvrije wijken…

Stroomversnelling pakt nu de handschoen op om te komen tot doorbraken voor het creëren van fijne, mooie, fossielvrije wijken. Per 1 maart zijn Leonie van der Steen en Wanda van Enst bij Stroomversnelling gestart als Manager Wijken met nieuwe Energie. De doelstelling is drieledig:

–       Het vertegenwoordigen van ambitieuze ketenpartijen aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord, geleid door Diederik Samsom;

–       Het uitwisselen van kennis tussen koplopende wijk-coalities; zo vinden we samen de aanpakken die voldoen aan behoefte van bewoners en zich lenen voor industrialisatie, zodat ze ook betaalbaar worden. Aanpakken en kennis worden openbaar beschikbaar voor volgende wijken.

–       Het agenderen en oplossen van knelpunten die de koplopers reeds ervaren, zoals financiering, vraagbundeling en integrale concepten.

De Stroomversnelling

De Stroomversnelling is bekend van de doorbraakgedachte van de (all electric) nul-op-de-meter woning en het realiseren van de benodigde randvoorwaarden, wetgeving en instrumenten daarvoor (zoals de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) en de recente Gedragscode Natuurinclusief Renoveren). In de afgelopen jaren zijn de activiteiten uitgebreid naar onder meer de verduurzaming van warmtenetten, levensloopbestendig wonen en klimaatadaptatie. Mede gezien de doelstellingen uit het Regeerakkoord is de stap naar een integrale, wijkgebonden aanpak een logische doorontwikkeling. We gaan met veel energie aan de slag en horen graag uw ideeën en suggesties (mail Wanda van Enst)!

Transitieontwerp Elektriciteit: 100% lokaal & duurzaam

Ga naar onze publicaties om te lezen wat we allemaal doen!