Op energiemissie: de impact van groene tech start ups

Leonie van der Steen Maurits Groen Ruud Koornstra in gesprek over de energiemissie Nederland
Ruud Koornstra Maurits Groen Leonie van der Steen gesprek energietransitie Nederland

Duurzame technieken die in de komende jaren marktrijp worden, kunnen een groot verschil maken. Maar de stap naar de markt is niet eenvoudig. Dat gaan we samen voor elkaar krijgen! Dat is de conclusie van Ruud Koornstra, Maurits Groen en Leonie van der Steen in de VPRO Tegenlicht MeetupOp Energiemissie’ in Pakhuis de Zwijger. Bart Krull vroeg ze de hemd van het lijf: “Hoe gaan we de duurzame revolutie in Nederland vormgeven? Gaan we de ambitie uit het Kabinetsprogramma waarmaken? En welke duurzame technieken zien we als beloftevol?”

Op de vraag van Bart Krull hoeveel mensen in het publiek dachten dat we in 2050, 2040 of zelfs 2030 energieneutraal zouden zijn, bleef ruim de helft van de aanwezigen met zijn hand in de lucht. De eerste rij voorop. We kunnen dit doen! “Maar van de landelijke overheid hoeven we geen kartrekkersrol te verwachten”, stelt Koornstra. “Rutte is absoluut gemotiveerd, maar kan het Torentje niet combineren met trekken aan ‘Groen rechts’.”

Groen benadrukt dat lokale partijen steeds vaker beleid en wetten niet als belemmering accepteren. Van der Steen vult aan: “Aardgasvrij nieuwbouwen mag wettelijk gezien nog steeds niet verplicht worden, terwijl je de problemen van de toekomst bouwt, als je nu nog aansluit. Gelukkig tonen steeds meer wethouders zich koploper, zoals Haring in Woerden, Nederstigt in Haarlemmermeer en Van Hooijdonk in Utrecht.” Ook ondernemers kunnen deze rol spelen. Ruud Koornstra noemt Robin Berg als initiatiefnemer van LomboXnet, die talloze regels breekt, maar op die manier laat zien hoe toekomstige wetten er uit zouden moeten zien (zie Robin Berg in onze expertmeeting op 21 september: Het gas er af!). De experts zijn het er over eens; de Rijksoverheid gaat meebewegen, als ze zien dat het van onderaf al gebeurt. Laten we er niet op wachten!

Leonie van der Steen Ruud Koornstra Maurits Groen energietransitie Nederland

Naar de markt

Het ‘waarom’ staat niet meer ter discussie. Het gesprek gaat alleen nog over ‘hoe’. Welke technieken zijn het meest kansrijk en welke kunnen er nu al ingezet worden? Met een flesje met witte korrels in de hand sprak Koornstra de overvolle zaal gepassioneerd toe; waterstof in korrelvorm kan de oplossing voor de toekomst zijn! Ook de andere in de uitzending genoemde technieken – zeewier omzetten in groen gas en energiezuinige computerchips – zouden een grote impact kunnen hebben op de transitie naar een fossielvrije economie. Maar we zijn in Nederland niet goed in het naar de markt brengen van innovaties.

“Dat is precies de rol de Squarewise speelt in de transitie”, licht Leonie van der Steen toe. We verbinden partijen die kansen zien, de risico’s van innovaties samen dragen en het in de praktijk durven te testen. Daarna volgt opschaling. Smart grids, een duurzame woonwinkel en tegenwoordig aardgasvrije woonwijken zijn voorbeelden. Maurits Groen benadrukte de rol van banken en andere financiers. “Er is een kanteling gaande,” zei hij. De tweede film van Al Gore is vanmiddag door een groot aantal van hen hier in Pakhuis de Zwijger bekeken en positief ontvangen. Ze kunnen en willen een actieve rol in verduurzaming van woningen pakken. Er staan mooie dingen te gebeuren! Koornstra sloot aan: “200.000 woningen van corporaties kunnen voor 20.000 Euro per woning helemaal nul gemaakt worden.” We gaan versnellen!

Zien is geloven

Groene tech-ondernemers kregen de kans zich te presenteren. Elestor flowbatterijen zijn 5 tot 10 keer goedkoper dan bestaande batterijen en volledig her te gebruiken. 2% rode zeewier van Blugrass in de voeding van koeien beperkt de methaanuitstoot met 99%. En Factory Zero maakt woningen energieneutraal tegen een fractie van de huidige prijs. Welke is het meest kansrijk? Leonie benadrukte dat we alle technieken moeten inzetten. “Ik ben het lang niet altijd eens met Mark Rutte, maar nu kan ik hem quoten uit de uitzending: “het gaat om én én én”. We moeten niet focussen op één techniek, maar inzetten meerdere technieken naast elkaar.”

De tech-ondernemers geven aan een ding nodig te hebben; klanten. Overheden, ondernemers, financiers en burgers moeten zo snel mogelijk voorbeelden te zien krijgen. Zien is geloven. Koploper-klanten testen wat werkt en wat niet werkt, zodat het klaar gemaakt wordt voor grotere groepen klanten. En ook daarover waren de panelleden het eens; het verhaal moet aangepast worden op de doelgroep. Leonie: “Iedereen koopt een product met een andere reden, denk daarbij over na als je wilt verduurzamen”.

Lees hier de tien tips voor gemeenten om van het gas af te gaan.

Ga naar onze publicaties om te lezen wat we allemaal doen!