10 tips voor gemeenten op weg naar klimaatneutrale wijken

Klimaatneutrale, energieneutrale of aardgasloze wijken – hoe zetten we in de komende anderhalf jaar nog grote stappen en wat is de rol van de gemeente hierin? Op 28 november 2016 kwamen wethouders en andere belanghebbenden bijeen voor de Squaretable ’Op naar klimaatneutrale wijken’. Bekijk hieronder de terugblik van deze Squaretable:

Squarewise heeft zich begin 2016 ten doel gesteld de energietransitie in bestaande woonwijken te versnellen. Om gemeenten te helpen tot versnelling te komen is LEV opgericht; een Local Energy Venture die lange termijn energieambities haalbaar maakt door te verbinden met lokale initiatieven. Tijdens de Squaretable vertelden de gemeente Eemnes en netbeheerder Stedin over hun ervaringen in twee projecten waarbij Squarewise betrokken is. De overige aanwezige wethouders dachten vanuit hun ervaringen mee over de drie voornaamste knelpunten; het omzetten van lange termijn ambities in de juiste acties nu, samenwerking met stakeholders en het in beweging krijgen van bewoners. Hierbij in 10 tips de belangrijkste lessen van de avond:

De juiste acties op de korte termijn doen om lange termijn ambities te halen.

1.       Maak plannen voor de lange termijn met scenario’s die gemonitord kunnen worden. Stuur bij als nieuwe technieken betaalbaar worden, of er om andere redenen omstandigheden veranderen.

2.       Sluit aan bij wat er leeft in de wijk: achterstallig onderhoud, mooiere openbare ruimte, waardevaste woningen en investeringen in riolen en straten kunnen allemaal een start zijn voor een duurzamere wijk.

3.       Ontwikkel op wijkniveau een integrale energieaanpak; alleen in samenhang kunnen duurzame opwek, levering en opslag tot energieneutrale of klimaatneutrale wijken leiden.

4.       Durf keuzes te maken: wat kan nu, wat mag later? En vooral ook: wat moeten we nu laten, zodat later iets anders wel rendabel kan?

“Een wijk met 800 woningen geeft in 30 jaar 45 miljoen uit aan energielasten, dat is uw potentiële investering in verduurzaming!” Leonie van der Steen, Squarewise.

De gemeente is de spin in het web – dus neem het initiatief tot samenwerking

5.       Klimaatneutraliteit haal je alleen samen met partners. De gemeente is de logische initiatiefnemer en verbinder, zeker als de nieuwe Omgevingswet van kracht is. Stel een gemeenschappelijke ambitie op.

6.       Neem de netbeheerder vroeg mee in de aanpak; zo kan onnodige gasnetvervanging worden voorkomen.

7.       Woningcorporaties kunnen een voorbeeld zijn voor de wijk. Met prestatieafspraken kunnen gemeenten hen uitdagen veel hogere ambities na te streven dan nu vaak gebeurt, ook in combinatie met betaalbaarheid en beschikbaarheid.

“NulopdeMeter is vaak voordeliger dan een label B-renovatie. Vraag corporaties het tegendeel te bewijzen, of over te gaan tot een eerste project!’ – Niels Rood, wethouder gemeente Eemnes.

Burgers in beweging krijgen door de kracht van herhaling en concrete doelen.

8.       Laat u niet ontmoedigen door het uitblijven van respons van inwoners. Een marketing-stelregel is dat mensen 7 keer geconfronteerd moeten worden met een boodschap om tot actie over te gaan.

9.       Het vervangen van de CV-ketel, een verhuizing of verbouwing zijn natuurlijke momenten voor mensen om tot actie over te gaan. Zorg dat zij op die momenten de betere keuze kunnen maken!

10.    Verwoord de ambities zo dat ze aansluiten bij de belevingswereld van inwoners en wees concreet.

“Zet, in overleg met netbeheerders, een harde datum voor het aardgasloos zijn. Dit creëert urgentie!” – Gerja Koldenhof, Stedin.

Omdat wij het belangrijk vinden om sneller naar een duurzame wereld te gaan, delen wij onze lessen uit de praktijk. Blijf op de hoogte via de website. Wilt u meer weten, of in gesprek gaan over de mogelijkheden in uw gemeente, dan plannen wij graag een afspraak met u in. Neem contact op met Squarewise via 020- 447 39 25 of via info@squarewise.com.

Recent schreven wij over onze ervaring met de transitie naar aardgasvrij wonen in onder andere Woerden. U kunt het hier teruglezen.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.