Squarewise en Stroomversnelling versnellen transitie in de bouw

Stroomversnelling is een innovatienetwerk die de verduurzaming van de gebouwde omgeving versnelt door het vergroten van de markt voor Nul op de Meter (NOM)-renovaties. Een NOM-renovatie leidt tot een woning die op jaarbasis evenveel duurzame energie opwekt als dat de woning verbruikt. Stroomversnelling werkt onder meer met de bouwsector aan een passend aanbod voor NOM-renovaties, met woningcorporaties aan het vergroten van de vraag en met overheden aan het creëren van landelijke condities.

Stroomversnelling

Squarewise gelooft in de missie van Stroomversnelling en daarom zetten wij ons ervoor in om hier een bijdrage aan te leveren. In de rol van manager Marktcondities voert Klaas Vegter regie op het creëren van landelijke condities. Merel Philippart vervult de rol van projectleider vergunningen. Vanuit die rollen wordt er aan de volgende thema’s gewerkt:

Ruimtelijke kwaliteit en andere thema’s voor gemeenten

Op het gebied van vergunningen werken we aan de ontwikkeling van passend landelijk en lokaal beleid én aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis samen met maatschappelijke partners, zoals met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Een overzicht van de verschillende thema’s waar we aan werken is te vinden in het Rode Boekje: een handreiking aan gemeenten hoe NOM-renovaties kunnen worden gefaciliteerd.

Flora en fauna

De totstandkoming van de gedragscode natuurinclusief renoveren: een manier van werken die de vergunningenprocedure rondom flora en fauna vereenvoudigt voor bouwers en woningcorporaties. De gedragscode levert zowel voordeel op voor het bouwproces als voor de natuur. Onderzoek uitgevoerd door Ecorys onderstreept de win-win situatie die deze nieuwe werkwijze oplevert.

Nieuwe Omgevingswet

Met het traject ‘de nieuwe Omgevingswet en de energietransitie van de gebouwde omgeving’ ontwikkelen we een inspiratiedocument voor gemeenten hoe de nieuwe Omgevingswet kan worden benut bij het stimuleren van de energietransitie van de gebouwde omgeving. Hiervoor werken we samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken en met gemeenten die op dit onderwerp aan het pionieren zijn.

Financiering voor woningbouwcorporaties, particulieren en VVE’s

Een ander belangrijk thema binnen marktcondities is het ontwikkelen van constructies voor woningbouwcorporaties, particulieren en VvE’s om de financiering van NOM-renovaties mogelijk te maken. Voor woningbouwcorporaties is door Stroomversnelling gewerkt aan de totstandkoming van de energieprestatievergoeding (EPV). Voor particulieren en VVE’s worden de mogelijkheden van een gebouwgebonden financiering onderzocht.

Warmtenetten en Nul op de Meter

Met de Warmteversnelling wordt actief ingezet op de toepassing van duurzame warmtenetten in combinatie met NOM-renovaties. Om te komen tot eerste projecten worden afspraken gemaakt tussen alle belanghebbenden zoals gemeenten, warmtebedrijven, bouwers en woningbouwcorporaties. De ambitie is om in 2017 met deze partijen tot overeenstemming te komen over aantallen projecten en de randvoorwaarden voor de uitvoering hiervan.

Klimaatadaptatie

NOM-renovaties kunnen oplossingen bieden voor andere maatschappelijke opgaves. Zo kunnen NOM-renovaties ook een uitkomst bieden voor het opvangen van de toename van piekbuien door klimaatverandering middels het creëren waterbergingsmogelijkheden in de renovatieconcepten. Hierdoor kunnen maatschappelijk investeringen in verbreding van het riool worden voorkomen. Lees hier meer over de maatschappelijk business case.

Door de werkzaamheden die Squarewise voor Stroomversnelling uitvoert blijven we continu up-to-date van de laatste landelijke ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor de lokale projecten op dit thema die we in samenwerking met onder andere gemeenten, netwerkbedrijven en woningbouwcorporaties uitvoeren of bij het uitrollen van lokale LEV’s, maken we dankbaar gebruik van deze kennis.

Aardgasvrij is niet voldoende, we moeten naar Netto Nul Wijken. Lees hier verder.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.