Squarewise stimuleert ondernemingen Natuurlijk Kapitaal te integreren in hun bedrijfsvoering

Natuurlijk kapitaal integreren in bedrijfvoering

Het bedrijfsleven staat voor de opgave om nieuwe economische ontwikkeling hand in hand te laten gaan met bewust en slim gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit vraagt van ondernemingen om hun producten en processen te herdefiniëren en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met NGO’s, kennisinstellingen en overheden. In het kader van de energietransitie begeleidt Squarewise partijen uit de bouw- en energiesector al langer bij deze opgave. In opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) doen we dit nu voor een bredere groep ondernemingen.

Het Platform BEE startte in 2014 een koploperstraject om bedrijven te ondersteunen die het denken en werken met Natuurlijk Kapitaal vertalen in zichtbare acties. Deze koplopers, genaamd Natural Captains, zijn bereid hun bedrijfsvoering aan te passen of te komen met technologische innovaties die bijdragen aan een positieve impact op Natuurlijk Kapitaal. Het huidige aantal van 15 aangesloten ondernemingen, waaronder DSM, Friesland-Campina en Heijmans, groeit tot eind 2016 naar 42 ondernemingen.

Samen met Bikker&Company geeft Squarewise het koploperstraject momenteel vorm. Natural Captains worden begeleid bij het prioriteren van hun ambities, het uitvoeren van versnellingstrajecten en het delen van ervaringen en kennis. Zo komen Natural Captains elke 100 dagen bijeen om voortgang te bespreken, knelpunten aan te stippen en kennis te delen. Tussendoor worden informele NatCap Cafés georganiseerd over essentiële thema’s zoals duurzaam inkopen. Om verbinding en samenwerking voor een steeds groter wordende groep te kunnen blijven faciliteren, wordt er een digitale omgeving ontwikkeld. Meer informatie over Natural Captains kunt u vinden op de website van Platform BEE.

Platform BEE

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Het Platform streeft naar behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en gezonde leefomgeving.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Klaas Vegter via vegter@squarewise.com.

Squarewise heeft ervaring in het opzetten en begeleiden van transitienetwerken. Ga naar de case om hier meer over te lezen.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.