Squarewise ondertekent Manifest Burgerberaad Klimaat & Milieu

burgerberaad burgerforum Nieuwe waarden
3.-bb-cartoon

Vandaag is het ‘Manifest Burgerberaad Klimaat en milieu’ gelanceerd. Een coalitie van burgers en organisaties roept de politiek op een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu in te stellen, waarin burgers (gekozen via een lotingssysteem) maatregelen bedenken om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Squarewise steunt dit manifest en wil burgerberaden ook in haar eigen werk gaan inzetten als transitie-instrument.

 

Urgentie

De verhitting van de aarde en de ontwrichting van ecologische systemen raken alles en iedereen. Om de aarde leefbaar te houden zijn snel grote veranderingen nodig. Onze overheden blijken nog onvoldoende in staat om tot een toereikende, integrale aanpak van de klimaat- en ecologische crisis te komen. Verstoring van de werking van democratische systemen is één van de barrières voor een toereikende, integrale aanpak. Het resultaat: er is nog maar weinig tijd om het tij te keren en de veranderingen die nodig zijn worden steeds ingrijpender, zo concludeert o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom roepen wij de politiek op een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu in te stellen waarin gelote burgers maatregelen bedenken om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

 

Waarom een burgerberaad?

Ambitieus klimaatbeleid dat door de bevolking gesteund wordt is dus snel nodig. Een burgerberaad biedt daarvoor uitkomst. Een omvangrijk rapport van de OECD laat zien dat deze democratische methode in het buitenland goed werkt om hete hangijzers aan te pakken. Een burgerberaad is een onafhankelijk georganiseerde werkwijze waarbij een gelote dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking zich laat informeren door experts en belanghebbenden. Vrij van lobby en verkiezingsdruk ontwikkelen zij maatregelen die eerlijk en toereikend zijn, en bovendien gesteund worden door de samenleving. Deze cartoon op de website van het manifest legt helder en visueel uit hoe burgerberaden werken.

 

Een waardevol instrument voor transitiemakers

Hoewel dit manifest zich richt op een burgerberaad over de klimaat- en ecologische crisis, is het burgerberaad een instrument dat rondom verschillende thema’s en op verschillende niveaus ingezet kan worden. We staan in Nederland voor een aantal grote uitdagingen, die grote veranderingen in de leefomgeving van alle inwoners van Nederland met zich mee zullen brengen. In iedere transitie, of het nu de energietransitie, wijktransitie, circulaire transitie of landbouwtransitie is, is beleid gemaakt met en gesteund door burgers en specifieke belanghebbenden cruciaal. In tijden van polarisering en toenemende hapering van onze bestaande democratische systemen, zijn burgerberaden een uitkomst. Omdat een burgerberaad álle burgers representeert en besluitvorming plaatsvindt op basis van onafhankelijke expertise, ontstaat een ruimte die vrij is van lobby en verkiezingsdruk. In deze ruimte is plaats voor deliberatie en de totstandkoming van maatregelen die eerlijk en toereikend zijn. Voor ons als transitiemakers kan een burgerberaad een zeer waardevol instrument zijn. Hoewel burgerberaden hun werking al hebben bewezen (bijvoorbeeld bij het doorbreken van de impasse rondom abortuswetgeving in Ierland), is dit de tijd om ze verder te ontwikkelen en perfectioneren, als een instrument voor de toekomst.

 

Meer weten en samen leren?

Veel meer relevante informatie over het Manifest en Burgerberaden in het algemeen vind je via Burgerberaadklimaat.nu of bij Bureau Burgerberaad. Het manifest steunen kan hier. Wil je bij Squarewise aanhaken in ons leerproces rondom Burgerberaden? Neem dan contact op met onze collega Vincent Oberdorf via oberdorf@squarewise.com.