Squarewise heeft een nieuwe eigenaar: Squarewise

Nieuwe waarden Vernieuwing realiseren
Organogram(1)

De aandelen van Squarewise Transitions BV zijn overgegaan van drie aandeelhouders naar een nieuw opgerichte stichting. Walk the talk, practice what you preach – kreten die we serieus nemen. Na alle door ons begeleide transities, bereikt onze interne transitie een mijlpaal. Squarewise is nu eigenaar van Squarewise. 

In 2019 werd Squarewise al ingeschreven in het register van sociale ondernemingen. Met het wijzigen van de eigendomsstructuur wordt een nieuwe stap gezet in de organisatieverandering. Het team beslist ook over de bestemming van winst. Naast reserves worden bestemmingen gevonden die passen bij de Theory of Change van Squarewise. Daarin is onze visie dat Squarewise bijdraagt aan ‘een zelfvoorzienende gebouwde omgeving die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van haar inwoners en natuurlijke omgeving’. 

Leonie van der Steen en Marcel Heskes waren directeur-eigenaren van Squarewise. Tegelijk met de overdracht van de aandelen is ook de functie van directeur opgehouden te bestaan. Squarewise bepaalt het beleid nu in onderling overleg, waarbij de verantwoordelijkheden zijn verdeeld onder de medewerkers.  De nieuwe stichting is bestuurder, maar mandateert vrijwel alle beslissingen naar de  werknemers in de BV.