Publicatie Squarewise in Holland Management Review: ‘hoe transitienetwerken bijdragen aan een duurzame samenleving’

hmr

In het herfstnummer van Holland Management Review is een artikel over Transitienetwerken gepubliceerd. Dit stuk is geschreven door Klaas Vegter (Transitiemaker bij Squarewise), Mark van Twist (Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit) en Leen van Dijke (voorzitter Stroomversnelling). Het artikel geeft handvatten om de effectiviteit van netwerken op het gebied van duurzaamheid te vergroten. Lees het hele artikel hier.

Holland Management Review - Transitienetwerken

Publicatie over Transitienetwerken van Klaas Vegter Holland Management Review 175 – 23 oktober 2017

Van ’traditionele’ koepel naar transitienetwerk

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben elkaar nodig in de transitie naar een duurzame samenleving. Ze zoeken elkaar buiten de ‘traditionele’ koepels en brancheorganisaties van hun sector op, want duurzaamheidsuitdagingen snijden dwars door sectoren en ketens heen. Ze begeven zich steeds vaker in ‘transitienetwerken’: multidisciplinaire netwerken waarin gewerkt wordt aan de producten en diensten van een nieuwe economie.

Transitienetwerken schieten als paddenstoelen uit de grond

Landelijke netwerken zoals MVO-Nederland, Stroomversnelling en Circle Economy zijn ondertussen bekend bij veel bedrijven en overheden. Maar ook op lokaal en regionaal niveau organiseren ondernemers en andere organisaties zich rondom duurzame thema’s. Dat gebeurt steeds professioneler, vaak met de ambitie duurzaamheid en economische ontwikkeling hand in hand te laten gaan (voor voorbeelden: Circulair Friesland, het Brabants mobiliteitsnetwerk en Amsterdam Rainproof).

Onderzoek naar Transitienetwerken

Squarewise gelooft in de verbindende kracht van transitienetwerken. We zijn als procesbegeleider, organisatieadviseur én als deelnemer actief in meerdere netwerken. Daarin zien we de waarde van onverwachte ontmoetingen, open innovatie en de bundeling van belangen om de politiek te beïnvloeden. We zien ook dat veel transitienetwerken inmiddels in een nieuwe fase zijn beland en een professionaliseringsslag moeten gaan maken. Veel initiatiefnemers worstelen met dezelfde vraagstukken en zijn op zoek naar manieren om hun netwerk effectiever te maken.

De snelle groei van deze netwerken was voor ons aanleiding om onderzoek te doen. Dit onderzoek had als doel antwoord te geven op twee vragen:

1.       Hoe kan een transitienetwerk worden opgebouwd?

2.       Wat zijn lessen voor een succesvol netwerk?

Onderzoeksresultaten in Holland Management Review

Met behulp van interviews en desk-research onderzochten we negen verschillende cases. We bespraken de resultaten met experts en ervaringsdeskundigen in rondetafelgesprekken. Samen met, Mark van Twist, decaan en bestuurder van de NSOB, en Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, schreven we onze bevindingen op in een artikel voor HMR. Het artikel is hier te lezen: Hoe Transitienetwerken een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

 

Bekijk de rondetafelgesprekken over Transitienetwerken!

Hier kunt u andere publicaties van ons lezen.