Project 2019 - heden

MVI Energie

Energie en wonen Vernieuwing realiseren

De uitdaging

De energietransitie vereist niet alleen innovatie van producten en diensten, maar ook innovatie van het systeem. De huidige manier van werken leidt niet tot de benodigde aantallen in 'de grote verbouwing' die nodig is. Vanuit MVI-Energie worden afgebakende projecten ondersteund die systeeminnovatie beogen.

Het team

Leonie van der Steen (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)