Van papier naar praktijk: Hoe voer je de duurzaamheidsagenda uit?

Veel ambitieuze duurzame gemeenten worstelen met de vraag hoe zij duurzame projecten in hun gemeente kunnen aanjagen. Een eigen duurzaamheidsagenda is een eerste stap om je klimaatdoelstellingen te halen, maar het liefste wil je dat inwoners, bedrijven en lokale maatschappelijke organisaties met je meewerken aan die verduurzaming. Maar hoe jaag je dat aan? Op verzoek van de gemeente Teylingen onderzoeken we hoe een door de gemeente op te richten externe organisatie die aanjaagfunctie kan vervullen.

Met de gemeente Teylingen zijn we aan een zoektocht begonnen. Intern staan nog niet alle neuzen dezelfde kant op. Allereerst blijken de betrokken raadsleden verschillende beelden te hebben bij de doelstelling en activiteiten die een duurzaamheidsmaatschappij moet oppakken. Daarnaast blijkt een nieuwe, ambitieuze duurzaamheidscoördinator aangesteld te zijn, die nog zoekende is naar de juiste focus. En tenslotte zetten ambtenaren van verschillende afdelingen vraagtekens bij de haalbaarheid van een externe aanjaag-organisatie. Kortom; zaak om tot een gedeelde ambitie te komen.

Aan de hand van een aantal hele diverse, maar succesvolle voorbeeld-organisaties die duurzaamheid aanjagen, zijn vier scenario’s geschetst. Dit stelt de betrokkenen van gemeente Teylingen in staat te discussiëren over wat de externe organisatie in Teylingen moet gaan doen. De scenario’s omvatten keuzes over welke doelgroepen bereikt moeten worden, welk type activiteiten uitgevoerd gaan worden (risico/ rendementsafweging) en in welke mate de gemeente controle wil houden over de op te richten entiteit. Zo ontstaat een gedragen voorkeursscenario waarvan in een volgende stap de juridische en financiële randvoorwaarden uitgewerkt kunnen worden.

Het eindresultaat dat de gemeente Teylingen van ons vraagt, is een voorstel voor een structuur voor de nieuwe organisatie (en een omschrijving van handelingsvrijheid t.o.v. de gemeente), een voorstel voor benodigde financiën en een projectopdracht voor de komende drie jaar. Voor ons is dat echter niet het einddoel… Pas als er in de praktijk resultaat gehaald wordt, zijn wij enthousiast. We houden dus nauw contact met de ambtenaren die een advies moeten uitbrengen aan het College en de raadsleden die om het onderzoek gevraagd hebben. Hopelijk zet Teylingen een stap die vele gemeenten kan inspireren!

Meer lezen over onze aanpak voor aardgasvrij? Lees hier meer.

Andere publicaties van ons lezen? Kijk hier.