Natural Captains: hoe staat het er nu voor?

Een half jaar terug schreef ik over onze betrokkenheid bij Natural Captains, het koplopertraject voor het bedrijfsleven van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (B.E.E.). Samen met Bikker & Company begeleiden we de ontwikkeling van dit netwerk, waarin ondernemingen voortgang boeken met het verankeren van het duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in hun strategie en bedrijfsvoering. Het afgelopen half jaar zijn er een aantal belangrijke stappen gezet. Het netwerk wordt groter, professionaliseert en krijgt zo steeds meer waarde. Als begeleidingsteam vervullen we daarin verschillende rollen.

De afgelopen maanden groeide het netwerk van 15 naar 22 bedrijven. Wij hielpen de nieuwe Natural Captains bij het begrijpen van hun relatie met natuurlijk kapitaal en bij het ontwikkelen van een persoonlijk actieplan. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) zorgen we ervoor dat kennisontwikkelingsprojecten opgestart worden, bijvoorbeeld op het gebied van instrumentarium: hoe meet je duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal en welke Key Performance Indicators (KPI’s) kun je gebruiken om je voortgang bij te houden? Of op het gebied van concrete innovaties: kunnen algen als alternatief dienen voor visolie en als grondstof voor vee- en visvoer, zodat de druk op de oceanen door overbevissing verlaagd kan worden?

In nauwe samenwerking met strategisch communicatie en designbureau Mattmo ontwikkelden we een vooruitstrevend digitaal platform ‘NatCap’. Een virtuele plek waar bedrijven elkaar digitaal kunnen ontmoeten en samen kunnen werken, waar de ontwikkelde kennis verspreid wordt en waar bedrijven hun voortgang kunnen monitoren. Het platform zal steeds waardevoller worden naarmate het netwerk verder groeit. Als begeleidingsteam zijn we er verantwoordelijk voor dat de digitale infrastructuur verder ontwikkeld wordt en een groeiende groep ondernemingen kan blijven faciliteren.

Op de 100-dagen bijeenkomsten, waarin de Natural Captains bijeen komen om hun voortgang te bespreken en om nieuwe samenwerkingen te starten, zorgen we voor een setting waarin ondernemingen samen met natuurorganisaties, overheid en kennisinstellingen waarde kunnen creëren. Het bedrijfsleven kan pas echt in beweging komen als ecologische en economische winst hand in hand gaan. Op de 100-dagen bijeenkomst van 10 december staan uitdagingen van tien verschillende ondernemingen op het programma. Het zullen tien cases zijn met uiteenlopende onderwerpen – van biodiversiteitsvriendelijke cacao tot een puntensysteem voor natuurwaarde – die bedrijven helpen bij het realiseren van hun doelstellingen.

We helpen individuele ondernemingen te versnellen op hun ambities, ondersteunen ze met een juiste (digitale) omgeving en zorgen er voor dat ze waardevolle verbindingen leggen met andere partijen. Als onafhankelijke partij kunnen we zo een belangrijke rol vervullen in de transitie naar een bedrijfsleven dat slimmer omgaat met natuurlijke hulpbronnen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met mij, Klaas Vegter, via vegter@squarewise.com.

De netwerkactivatie rond de Natural Captains is een van onze mooie cases.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.