Wat doen de koplopers van aardgasvrije wijken?

Energie en wonen
Koplopers in de energietransitei

43 plannen onder de loep

Nederlandse huizen gaan van het aardgas af en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Om deze transitie op gang te brengen, verstrekt de Rijksoverheid 120 miljoen euro subsidie aan zogenoemde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Gemeenten kregen de kans vóór 1 juli 2018 een plan in te dienen om aanspraak te maken op de subsidie. In totaal is er voor 75 wijken een aanvraag ingediend. Op 1 oktober 2018 werd bekend dat Minister Ollongren aan 27 wijken subsidie heeft toegekend. Een grote stap in de goede richting!

Snapshot

Om inzicht te krijgen in de plannen van de huidige koplopers in de energietransitie, heeft Squarewise 43 aanvragen geanalyseerd. Hoe ziet de gebouwde omgeving van deze gemeentes eruit? Welke warmtebronnen zijn gekozen, en wat zijn de uitdagingen? Met andere woorden: Wat doen de koplopers om aardgasvrije wijken te realiseren? Voor een overzicht van onze analyse hebben wij onderstaand snapshot gemaakt.

Snapshot aardgasvrije wijken 2018

 

De 75 wijken hadden het niet makkelijk. De opgave om aardgasvrij te worden is nieuw en onontgonnen terrein. Het brengt niet alleen uitdagingen met zich mee in de fysieke omgeving, maar ook op sociaal, financieel en technisch vlak zijn er veel keuzes te maken. De mogelijkheden voor een wijk die alleen bestaat uit vrijstaande huizen uit 1920 zijn anders dan de mogelijkheden voor een wijk met voornamelijk hoogbouw uit 1960. Worden huizen omgebouwd tot all-electric of ligt de overstap naar duurzaam gas meer voor de hand?

Squarewise werkt daarom aan een overzicht waarin je wijken kan vinden die op je lijken en waar je inspiratie op kan doen van koplopers. Dit verwachten wij over twee weken te kunnen delen.

Geïnspireerd?

Ben je geïnspireerd door dit overzicht? Wil je meer weten of een eigen plan opstellen voor een wijk in jouw gemeente? Neem contact op met Saskia (tegnell@squarewise.com) als je op de hoogte gehouden wilt worden van dit onderzoek!