Inbreng bewoners onmisbaar voor duurzaam Klein Plaspoelpolder

Nieuwe waarden

Interessante zaken spelen in Klein Plaspoelpolder, een wijk in de ambitieuze gemeente Leidschendam-Voorburg. In en om de wijk zijn nieuwbouwprojecten waar de gemeente inzet op hoge duurzaamheidsambities en betrokkenheid van bewoners. Er wordt ingezet op een duurzaam warmtesysteem en samen met bewoners wordt gewerkt aan spelregels voor de nieuwbouw die straks in hun wijk gebouwd wordt. Door de meedenkende bewoners, en de positieve reacties op de nieuwbouwambities, heeft de gemeente Squarewise benaderd om te kijken naar mogelijkheden voor verduurzaming van de bestaande bouw. De duurzame nieuwbouw biedt technische kansen voor de bestaande bouw, en de betrokkenheid van bewoners biedt kansen om verduurzaming aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners.

 

inbreng-bewoners-essentieel

In gesprek

De kansen zijn verder in kaart gebracht door de wijk in te gaan en met bewoners te spreken. Door open de gesprekken in te gaan, met een brede benadering van een duurzame toekomst, is een beeld ontstaan van wat er leeft in de wijk; hoe bewoners de wijk zien, wat hun wensen zijn en waar zorgen liggen, op gebied van overlast en tijdsplanning. Zoals ook elders vaak naar voren komt, is het financieringsvraagstuk van de verduurzaming een belangrijk aandachtspunt. Want waar komen de kosten te liggen? En wanneer? Duidelijk is dat energie een klein deel van een groter toekomstplaatje is voor bewoners. Een warm, comfortabel huis en niet te hoge kosten zijn belangrijker voor bewoners dan welke technische oplossing gebruikt wordt.

Routekaart voor vervolgproces

De vragen en wensen die leven in de wijk kunnen niet direct worden beantwoord, ze zijn belangrijke input voor het vormgeven van een vervolg en het komen tot een antwoord op de vraag: ‘Hoe wordt Klein Plaspoelpolder duurzaam in de toekomst?’.

Het is duidelijk dat de aandacht uit moet gaan naar drie, parallelle, sporen; de technische uitwerking van de aanpak voor de woningen, het financieringsvraagstuk én het verder informeren van bewoners over de verkenning. Deze sporen geven richting aan hoe Klein Plaspoelpolder de transitie naar een duurzame toekomst kan maken, in welke vorm en hoe bewoners daar een rol in krijgen. Zo wordt; stap voor stap, gestart met de transitie naar een duurzaam Klein Plaspoelpolder, waar techniek, financiën en betrokken bewoners samenkomen.

Dit stuk is geschreven door Saskia Tegnell en Jeske Zonneveld.

Radicale transparantie: lees ook bewoners aan zet op Goeree Overflakkee

Ga naar onze publicaties om te lezen wat we allemaal doen!