Impact rapportage 2019

Squarewise Impact Rapportage

Hij is er! De eerste impact rapportage van Squarewise!

Een jaar geleden trad Squarewise toe tot de Code Sociale Ondernemingen. Als sociale onderneming sturen we niet op geld, maar op impact. In een Theory of Change wordt dat geoperationaliseerd, in de impact rapportage maken we duidelijk of onze dromen, doelen en daden tot het gewenste effect hebben geleid.  

We presenteren met trots onze eerste impact rapportage! Aan de hand van onze Theory of Change bespreken we hoe wij in 2019 bijdroegen aan een zelfvoorzienende gebouwde omgeving die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van haar inwoners en natuurlijke omgeving. In de impactrapportage lees je hier meer over: Van geteste innovaties tot samenwerkingsverbanden en geleerde lessen.  

Natuurlijk hebben wij deze impact niet alleen gerealiseerd. We willen daarom al onze samenwerkingspartners hartelijk danken voor de mooie resultaten die we samen met hen behaald hebben!

Geleerde lessen: online begeleiden van bijeenkomsten!

Oogst van een jaar innovaties versnellen