Impact Rapportage 2019 uitgelicht: Geteste innovaties

RWU schiedam transitiemaker traineeship uptempo Wijkkompas Vernieuwing realiseren
Geteste innovaties

Geteste innovaties

In onze projecten testen wij nieuwe innovaties in de breedste zin van het woord: deze innovaties kunnen technisch van aard zijn, maar we werken ook vaak aan modellen en tools die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

De vijf belangrijkste innovaties die in 2019 uitgeprobeerd zijn, hebben we hieronder beschreven.

Innovatieve uitvraag: Groenoord Aardgasvrij

De innovatieve uitgraag is een opdracht van Woonplus. Woningcorporatie Woonplus fungeert als vliegwiel in de transitie naar een aardgasvrije wijk in Schiedam, Groenoord. Zij zoekt een marktpartij die de uitvoering van woningaanpassingen op zich kan nemen. De winnende marktpartij kan 2000 woningen voor Woonplus uitvoeren, op voorwaarde dat die dienstverlening ook aan particulieren in de wijk wordt aangeboden. De werkzaamheden van Woonplus geven de winnaar voldoende massa en ontwikkeltijd om die dienstverlening tegen aantrekkelijke voorwaarden aan particulieren te bieden. Onze droom is dat daarmee een (sociaal)
bedrijf ontstaat dat ook in andere wijken deze transitie helpt. In de gunningscriteria komt prijs niet voor; er wordt alleen geselecteerd op kwaliteit van de technische oplossing, samenwerking, dienstverlening aan particulieren en koppelkansen voor de woning en de wijk.

Uptempo! Matchingtool

Uptempo! Matchingtool is een opdracht van TKI Urban Energy. Een woningcorporatie die zijn bezit wil verduurzamen leest het ene positieve verhaal over innovatie na het andere. Elk van die aanbieders doet alsof de rest van de ontwikkelingen nu overbodig zijn. Al gauw zie je de door de bomen het bos niet meer. De matching tool die in Uptempo! ontwikkeld is, stelt je als verhuurder een paar eenvoudige vragen, waarna je meteen een overzicht ziet van de innovaties die juist voor jouw opgave interessant zijn. Met meer overzicht over de stand van de techniek die past bij de woningen waar het over gaat, pas je gemakkelijker de modernste oplossingen toe. Die opschaling kunnen innovatieve aanbieders goed gebruiken.

Wijkkompas

Het Wijkkompas in opdracht van Stroomversnelling biedt inzicht en houvast bij het uitvoeren van de wijkaanpak. Dit instrument is ontwikkeld samen met verschillende type partijen. Daarmee biedt het een integrale kijk op de fases van het proces en een gemeenschappelijke
’taal’ voor alle betrokkenen. Zo bevordert het Wijkkompas de zelfstandigheid van programmamanagers en projectleiders die navigeren naar een aardgasvrije wijk. Begin 2020 gaat de site live, in 2019 werd de omgeving getest en geoptimaliseerd.

Watt levert mijn dak op

Innovatieve uitvraag ‘Watt levert mijn dak op’ is een opdracht van RWU. Een aantal corporaties, aangesloten bij het Regioplatform woningcorporaties Utrecht (RWU), slaat de handen ineen. ‘Watt levert mijn dak op’ is een gebundelde uitvraag voor de opwek van duurzame kWh op corporatiedaken. “We zoeken een marktpartij die snapt hoe een dak kan veranderen in meerwaarde voor huurder, corporatie en de marktpartij zelf en hoe je daarbij inspeelt op de veranderingen die de komende jaren op ons afkomen.” In deze uitvraag staat niet een vooraf gedefinieerde technische oplossing, maar de behoefte (uitgedrukt in kWh) centraal.

Transitiemaker initiatief

Op initiatief van Squarewise is – in samenwerking met SustainableMotion en DRIFT – het transitiemaker-initiatief ontstaan. Dit innovatieve concept beoogt meer mensen vertrouwd te maken met kennis van transitieprocessen. Het bestaat uit een transitie-academie met daaraan gekoppeld aanvullende mogelijkheden voor werving, detachering en projectcoaching. Met deze dienstverlening willen we young professionals helpen sneller, beter en effectiever te worden in het realiseren van duurzame projecten voor hun werk- of opdrachtgevers, in de context van transities.

Innovaties

Lees hier de hele Impact Rapportage 2019

Theory of Change Squarewise