Hoe blijven transitienetwerken toonaangevend?

Op verschillende domeinen manifesteren netwerken van koplopers zich met maar één doel voor ogen: de transitie naar een duurzaam systeem versnellen. Of dat nou gaat over duurzame energie, voedsel of mobiliteit, transitienetwerken dragen bij aan de condities waaronder een fundamentele verandering plaats kan vinden. Ze lopen echter ook tegen vraagstukken aan: Hoe positioneer je het transitienetwerk en voorkom je dat je onderdeel van het regime wordt? Hoe blijf je interessant als netwerk en lever je toegevoegde waarde aan je leden? Met andere woorden: hoe blijf je on top of the game? Deze vraag stond centraal bij de Squaretable op 14 april in Amsterdam. Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van het gesprek.

Samen met Mark van Twist, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en bestuurder van het NSOB, organiseerden we op 23 juni een tweede Squaretable over Transitienetwerken. Tijdens deze bijeenkomst brachten we ondernemers, ondernemende ambtenaren en initiatiefnemers van verschillende netwerken bij elkaar om te spreken over de vraag ‘hoe kunnen overheid en bedrijfsleven in deze netwerken effectief samenwerken?’. Bekijk ondertaand filmpje!

Squarewise heeft ervaring met het opzetten en begeleiden van transitienetwerken. Een voorbeeld is Natural Captains.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.