Handreiking aan gemeenten: energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

Om de doelen uit de Energieagenda en het Klimaatakkoord te behalen, moet de gebouwde omgeving energieneutraal worden. Dat is een grote opgave die alleen gerealiseerd kan worden door
verregaande energiebesparing. Daarbij is het isoleren van de woning een belangrijk element: vaak wordt dan, aan de buitenkant van de woning, een nieuwe schil om de woning geplaatst.
Daardoor verandert dat het uiterlijk van de woning. Deze ingreep kan een significant effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit.

Deze aanpak kan een nieuwe, positieve impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van bestaande wijken geven. Lokale welstandsprocedures zijn echter vaak niet ingericht op grootschalige initiatieven met een beeld-vernieuwend karakter. Welstandsnota zijn over het algemeen gericht op het in stand houden van de bestaande uitstraling van de wijk. De kansen die buitenisolatie biedt voor het veranderen en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, worden zodoende niet vanzelfsprekend benut. Squarewise heeft daarom, in opdracht van Stroomversnelling en in samenwerking met Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, bijgedragen bij het schrijven van de handreiking aan gemeenten.

Deze handreiking biedt handelingsperspectief voor de manier waarop gemeenten kunnen werken aan de energietransitie én hiermee tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan ruimtelijke kwaliteit. De handreiking bestaat uit twee hoofdstukken:

1. Tips voor het maken van beleidskeuzes en het verankeren hiervan in de organisatie
2. Tips voor het vergunningenproces: vroegtijdig met de initiatiefnemer om tafel

Voor het hele document, klik hier: handreiking-aan-gemeenten-energietranistie

Meer lezen over onze aanpak voor aardgasvrij? Lees hier meer.

Andere publicaties van ons lezen? Kijk hier.