Gedragscode ‘Natuurinclusief Renoveren’

Innovatieve samenwerking leidt tot doorbraak in de transitie naar een duurzame toekomst

‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’

Gedragscode 'Natuurinclusief Renoveren'

 

De gedragscode ‘Natuurinclusief Renoveren’, die op 18 december door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is goedgekeurd, is het resultaat van een jarenlange innovatieve samenwerking. Squarewise heeft, in opdracht van Stroomversnelling, verschillende partijen in het bouw- en natuurdomein bij elkaar gebracht om uiteindelijk met iedereen samen te komen tot één aanpak, vastgelegd in de gedragscode. Vandaag heeft Minister Schouten het startsein gegeven voor de gedragscode (NOS).

De Gedragscode ‘Natuurinclusief Renoveren’

We staan aan de vooravond van grootschalige renovaties van woningen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Als Nederland zich aan de doelstellingen van Parijs houdt, betekent dat dat er de komende 30 jaar zo’n 200.000 woningen per jaar verduurzaamd moeten worden.

Door het renoveren (en dus ook isoleren) van woningen kunnen verblijfplaatsen van beschermde vogel- en vleermuissoorten verdwijnen. De gedragscode is een nieuwe wijze om met de natuur om te gaan bij het renoveren van woningen, gebaseerd op het principe natuurinclusief renoveren. Standaard worden in Nul op de Meter projecten vervangende verblijfplaatsen aangebracht voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. In de praktijk is dat een grote verbetering, want het aantal verblijfplaatsen voor beschermde soorten neemt daardoor toe.

Innovatief proces

De wijze waarop Stroomversnelling, bouwers en natuurbeschermingsorganisaties de gedragscode in nauwe samenwerking hebben ontwikkeld, is een bijzonder proces geweest. Partijen, die aanvankelijk lijnrecht tegenover elkaar stonden, kregen allen een stoel aan dezelfde tafel. In ogenschijnlijk tegenovergestelde belangen bleken uiteindelijke veel meer gemeenschappelijkheden te liggen. Vanuit dat gemeenschappelijk belang is de gedragscode ontwikkeld. Het is een werkwijze geworden die het bouwproces transparanter en voorspelbaar maakt én tegelijkertijd natuurwaarde toevoegt door het standaard integreren van nestvoorzieningen voor beschermde soorten.

Confrontatie, verzoening en doorzettingsvermogen. Het is tot nu toe een intensieve samenwerking geweest die lang niet altijd over rozen ging. Zonder wrijving geen glans. Partijen die hebben meegewerkt zijn trots wat er in gemeenschappelijkheid is bereikt. Tegelijkertijd is er het besef dat de samenwerking doorgezet moet worden om met elkaar de effectiviteit van de werkwijze vast te kunnen stellen en deze te verbeteren (zie: Stroomversnelling en natuurbeschermingsorganisaties hebben elkaar nodig; Gedragscode natuurinclusief renoveren goedgekeurd).

Transities vragen om nieuwe vormen van samenwerking

Het realiseren van de energietransitie vraagt op tal van terreinen om nieuwe  samenwerkingen en andere manieren van werken. De ontwikkeling van de gedragscode is een voorbeeld van een procesaanpak die dit kan faciliteren. Transitienetwerken zoals Stroomversnelling, die opereren vanuit een gemeenschappelijk belang, kunnen als neutrale partij verschillende belanghebbenden bij elkaar aan tafel brengen en met elkaar laten samenwerken. Dat vereist wel een investering in tijd en geld, want alleen door een zorgvuldig proces wordt een resultaat bereikt dat beklijft.

 

In opdracht van Stroomversnelling schreven we ook het ‘inspiratiedocument de Omgevingswet en de energietransitie‘.

Ga naar onze publicaties om te lezen wat we allemaal doen!