De business case komt niet uit, maar wel rond

De maand september is begonnen. De vakantieperiode ligt achter ons, een tijd waarin we andere prikkels, nieuwe inzichten en inspiratie hebben kunnen opdoen. De vraagstukken van voor de zomer liggen er nog, dus wellicht helpt de frisse blik om tot vernieuwende oplossingen te komen? Wij delen graag enkele van onze hernieuwde inzichten om op een andere manier te kijken naar het sluiten van de business case rondom duurzaamheid.

State of terminal seriousness

bigstock-Crazy-scientist-Young-boy-per-49781804

De zomer geeft gelegenheid om lekker veel tijd met de kinderen door te brengen. Dat bracht ons in herinnering dat we afstevenen, of zojuist voorbij gestevend zijn, aan het moment van terminale serieusheid. Kinderen vragen, lachen en experimenteren veel meer dan volwassenen. Onze creatieve piek beleven we op vijfjarige leeftijd. Om vooruit te komen in de maatschappij leren we ons te gedragen, te conformeren en binnen structuren te opereren. Op 8 jarige leeftijd ben je nog maar half zo creatief en die daling gaat door tot je 44e levensjaar. Je hebt dan leren werken op een manier die minimale fouten met zich meebrengt, maar ook minimale creativiteit. Om daar weer iets van terug te krijgen, raden we aan om dit jaar veel meer vragen te stellen. Vaak ontvouwt het antwoord zich met het stellen van de juiste vragen. In teams werkt het ook; bedenk samen 20 vragen voordat je nadenkt over een oplossing en je komt tot verrassende inzichten.

Crowdfunding inspiratie

Naast het aanwakkeren van creativiteit, kan ook inspiratie helpen om tot nieuwe ideeën te komen. Lees bijvoorbeeld eens over Boyan Slat, een 19-jarige Delftse student, genomineerd als een van de meest veelbelovende jonge ondernemers ter wereld, die een ingenieus idee voor het opruimen van de plastic soep in onze oceanen heeft bedacht. In plaats van naar de rommel toe te bewegen, laat hij oceaanstromen de rommel naar hem toe brengen. In plaats van grote netten die allerlei bijvangst hebben, gebruikt hij drijvende armen, waar zelfs plankton onderdoor duikt. Met crowdfunding heeft hij 80.000 Dollar opgehaald om de haalbaarheid van zijn plan te onderzoeken. Ook uit Idaho kwam een zeer succesvol initiatief dat ruim overtekend is. Een modulaire wegbedekking die zonne-energie opwekt, per paneel kan verwarmen of verlichten en daarmee multi-inzetbaar is en per element vervangen kan worden. Voorspelde CO2 besparing: 75%. Bij een VS-brede uitrol kan het systeem meer energie opwekken dan verbruikt wordt. Inspiratie nodig? www.indiegogo.com. Geïnspireerd door deze successen zoeken wij op dit moment naar een initiatief waarin wij willen investeren. Volgende week zullen we hierover meer op onze website publiceren.

Meervoudige business cases

Crowdfunding is een manier om het traditionele denken in business cases te doorbreken. Een andere methode is het denken in meervoudige waardecreatie. Een op het eerste gezicht niet rendabele business case wordt door het combineren van geldstromen omgetoverd in een toch interessant verdienmodel. Vaak wordt daarbij gegrepen naar maatschappelijke waardes, of het uitruilen van energie, spullen of uren, zogenaamde hybride financieringsmodellen. Er zijn nog maar weinig praktijkvoorbeelden van dergelijke verdienmodellen en de ‘echte’ zakenwereld lijkt er niet erg in geïnteresseerd. Het denken in collectieve business cases kan wellicht als tussenstap werken. Daarbij wordt niet gekeken naar één business case voor één partij, maar naar meerdere business cases naast elkaar. Zodra deze collectieve business case een positief rendement oplevert, is er voor de betrokkenen geen reden meer om niet over te gaan tot actie. Deze methode is schaalbaar, concreet en past in de huidige manier van boekhouden. Het is een manier van denken die ons aanspreekt, dus we onderzoeken deze methode in het woonlastenexperiment. Kijk er eens (anders) naar, wellicht inspireert het tot het rondmaken business cases die voorheen niet uitkwamen?

Energiesprong en de G32 publiceren: ‘sturen op woonlasten’. Lees deze blog.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.