Bijna acht miljoen subsidie voor innovaties voor aardgasvrije gebouwen en wijken

TKI Ubran Energy Energie en wonen

Er zijn 34 aanvragen van consortia goedgekeurd voor innovaties die de verduurzaming van de gebouwde omgeving moet versnellen (Energeia, link alleen toegankelijk voor abonnees).

De regeling is opgezet in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken, en wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. TKI Urban Energy en RVO voeren de regeling uit. Squarewisers Willem Wiskerke en Niels Rood zijn innovatiecoaches namens TKI Urban Energy, waardoor zij het Squarewise netwerk inbrengen, maar ook betrokken zijn bij cutting edge innovaties die moeten helpen de gebouwde omgeving van het gas af te krijgen. RVO laat Energeia weten dat de pot niet is uitgeput; er was ruim 12 miljoen beschikbaar en daarvan is in totaal €7,8 mln toegezegd. Het gaat om korte termijninnovaties; consortia moeten binnen een jaar na de start een prototype laten zien.

Open data en AI maken maatwerkadviezen op grote schaal mogelijk

De innovaties bestrijken een breed scala aan oplossingen en laten goed zien wat er allemaal nodig is om van het aardgas af te gaan. Twee voorbeelden van goedgekeurde aanvragen zijn die van de start-up Sobolt. De eerste is een tool om op basis van open data te beoordelen waar groene daken mogelijk zijn. Groene daken isoleren en reguleren de afvoer van hemelwater. In de zomer zorgen ze voor een koel binnenklimaat. Ze zijn in combinatie met zonnepanelen toe te passen. De innovatie beoogt de brede toepassing mogelijk te maken door per adres een beslissing gemakkelijk te maken.

De tweede aanvraag van Sobolt maakt gebruik van AI. De informatie uit warmtescans van woningen wordt automatisch omgezet in adviesrapportages ten aanzien van warmte-isolatie en kierdichting. De resultaten van de toepassing van een eerste versie van de tool worden door experts beoordeeld. Op basis van hun ervaringen en adviezen wordt de tool vervolgens verbeterd. Het werken met warmtescans in combinatie met de tool maakt het mogelijk om tegen lagere kosten op grote schaal maatwerkadviezen te leveren.

Nieuwe samenwerkingsvormen zorgen voor kostenreducties

Ook van Klimaatmissie Nederland werd een aanvraag goedgekeurd. In de aanvraag wordt een taaloplossing geboden tegen een lagere prijs dan nu gangbaar is. Het consortium experimenteert in een jaren ’70-wijk met een nieuwe samenwerkingsvorm tussen bedrijven die betrokken zijn bij woningrenovaties. Om de kosten van zo’n renovatie te drukken (en haalbaar te maken binnen het huidige gemiddelde maandbedrag voor energielasten) leveren de bedrijven componenten voor de af-fabrieksprijs, waarna een gezamenlijke pool werknemers de zaken installeert en op elkaar aansluit. Dubbel werk wordt op deze manier vermeden. Als de mee- en tegenvallers bekend zijn wordt de winst gedeeld. Op deze manier worden heel veel dubbele risico-opslagen vermeden.

Innovaties kunnen verder worden ontwikkeld

“Met deze financiële impuls zetten we een flinke stap vooruit naar een aardgasvrije gebouwde omgeving”, zegt TKI-directeur Michiel Kirch. “Dankzij de publiek-private samenwerking kunnen innovaties, die anders mogelijk nog jaren op zich laten wachten, nu worden ontwikkeld. De tenderregeling brengt het vliegwiel op gang dat nodig is voor versnelling van de energietransitie.”