Bijeenkomsten Uptempo! om lerend vermogen in sector te versterken

uptempo Energie en wonen Mensen verbinden & begeleiden
Matchmaking bijeenkomsten

Uptempo! organiseert gedurende het jaar allerlei bijeenkomsten die het lerend vermogen in de sector versterken en vraag en aanbod van innovatie bij elkaar brengen. Zo zijn er maandelijkse lunchwebinars over specifieke innovatieve technieken, is er op 30 september een bijeenkomst geweest waarin collectieven van particuliere woningeigenaren spraken over verduurzaming [link later toevoegen], en verzorgen zij een Training Opschalingsvaardigheden voor aanbieders van innovaties. Daarnaast is in de zomer van 2020 www.uptempo.nu gelanceerd dat een overzicht biedt van energie-innovaties voor woningen die al marktrijp zijn.

Klimaatakkoord is van gisteren, door naar morgen!

Tekort aan capaciteit in de bouw? Geef de leraar een OV-jaarkaart!