Bewoners aan zet op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee is een gemeente met hoge ambities en een koploper op gebied van duurzame opwek van energie. Ze wil een energieneutrale gemeente in 2020 zijn, en naar verwachting zal dat doel ook worden behaald. Maar voor ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee is dit maar een tussendoel; de gemeente doet onderzoek naar de rol van waterstof, is bezig met een getijdecentrale en organiseerde afgelopen december een congres over innovaties en duurzaamheid. De gemeente wil laten zien dat volledig duurzaam mogelijk is!

bewonersgoereebreed

In de ambities van de gemeente is daarom ook geen plaats meer voor aardgas. De hechte kernen met hun actieve dorpsraden zullen veel invloed hebben over hoe de verkenning naar een aardgasvrij eiland eruit ziet. Zo zullen bewoners van het eiland een cruciale rol spelen.

Squarewise werkt sinds een tijd samen met de gemeente. Er wordt gekeken naar een passende vorm voor het niet alleen betrekken van bewoners, maar ook om de transitie lokaal een echte plek geven. Vanwege de grote betrokkenheid van de lokale partijen in Stad aan ’t Haringvliet, worden daar nu de eerste stappen gezet. Daar hebben we de partijen samen gebracht en werken we nu samen met gemeente, de woningcorporatie WoonGoed GO, dorpsraad Stadoverleg, de lokale energiecorporatie Deltawind, verduurzamingspartijen voor woningen en bedrijven en de projectontwikkelaar van nieuwbouw. Samen met deze groep, waar veel energie en betrokkenheid zit, kijken we naar mogelijkheden en kansen voor een toekomstbestendig dorp.

Betrokkenheid bewoners

De dorpsraad speelt een belangrijke rol in de verkenning en werkt als woordvoerder van de rest van de bewoners. Samen met ons en de andere partijen organiseert zij begin maart een eerste bewonersbijeenkomst met het thema ‘een duurzaam en aardgasvrij dorp’. Zo wordt een grotere bewonersgroep geïnformeerd en kunnen ze meedenken. Tijdens de avond krijgen de bewoners de gelegenheid om meer te horen over de verkenning, vragen te stellen, wensen voor de toekomst mee geven en zich op te geven om meer mee te denken.

Vervolg

Bewoners krijgen ook in het vervolg een belangrijke rol. Hoe dat vorm gaat krijgen wordt ook mede door hun bepaald. Door niet alleen focus te leggen op de technische oplossing, maar ook op betrokkenheid en lokale omstandigheden, kan een vervolg gevonden worden dat passend is voor deze kern. In Stad aan ’t Haringvliet worden zo eerste stappen gezet naar het samen bouwen aan een volledig duurzaam eiland.

“Gas de wijk uit? Prima hoor!”: lees over de eerste bewonersbijeenkomst in Woerden

Ga naar onze publicaties om te lezen wat we allemaal doen!