Behaal een Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Energie en wonen
opleiding-basiscertificaat-energietransitie-gebouwde-omgeving_1_5vmyrt (1)

In samenwerking met Nieman en Duurzaam Gebouwd bieden wij een opleiding aan voor professionals die basiskennis op willen doen over het verduurzamen van wijken. In 5 dagdelen komen alle onderwerpen binnen de energietransitie in de gebouwde omgeving aan bod, van procesaanpak tot techniek. In deze opleiding leer je samen in een multidisciplinaire groep onder leiding van experts die hier dagelijks in de praktijk met deze onderwerpen bezig zijn. Na deze opleiding bevat je alle basiskennis om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Zo wordt je met deze kennis een waardige gesprekspartner voor alle stakeholders binnen de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Hieronder vind je het overzicht van alle 5 modules van de opleiding met de data, tijden, locatie, experts en inhoud van de betreffende module. Onze transitiemaker Yael Aartsma behandelt module 2, waarbij zij al haar kennis over wijkaanpakken vanuit meerdere projecten binnen de energietransitie deelt. Transitiemaker Niels Rood deelt zijn expertise over netwerken en warmtenetten in module 3, waar hij bij projecten voor Squarewise vaak mee te maken heeft.

Ben je geïnteresseerd in deze opleiding? Meld je dan snel aan via het onderstaande aanmeldformulier, we hebben namelijk plek voor maximaal 20 deelnemers:

De gehele opleiding kost € 1.875,- excl. BTW. Je ontvangt een certificaat van deelname. Je kunt deze flyer gebruiken om meer informatie over deze opleiding naar je werkgever te sturen.

MODULE 1: INTRODUCTIE ‘ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING’

Docent: Harm Valk – Nieman RI
Locatie: TVVL, Woerden

 • Waarom een energietransitie in de gebouwde omgeving?
 • Zin en onzin van aardgasvrije oplossingen
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • De impulsen van de EU: Clean Energy Package, Renovation Wave en FIT55
 • Wat is de samenhang tussen maatregelen aan gebouwen en de energievoorziening?
 • Welk onderscheid in type oplossingen voor gebouwen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking en wat is de Standaard voor woningisolatie?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?

MODULE 2: WIJKGEWIJZE AANPAK

Docente: Jeske Zonneveld – Squarewise
Locatie: TVVL, Woerden

 • Waarom een wijkgewijze aanpak?
 • Wat is een warmteplan, een transitievisie warmte, een wijkuitvoeringsplan en waarvoor zijn deze nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat zijn hun rollen?
 • Wat kan het Wijkkompas betekenen in de wijkaanpak?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?
 • Lessen uit de proeftuinen.

MODULE 3: NETWERKEN EN WARMTENETTEN

Docent: Niels Rood – Squarewise
Locatie: TVVL, Woerden

 • Voor de aardgasvrije gebouwde omgeving is een nieuwe energie-infrastructuur cruciaal. Of het nu gaat om een all electric wijk of een warmtenet, de schop zal de grond in moeten. Welke ontwikkelingen zijn te verwachten.?
 • In deze module bespreken we de dilemma’s en praktische obstakels die overwonnen moeten worden. Samenwerking is cruciaal. Hoe zorg je dat de partijen aan tafel elkaar gaan vertrouwen?
 • Bij het keuzeproces is goede informatie cruciaal. Wat zijn de parameters die van belang zijn? Welke principes gelden? Wie is betrokken en hoe zit een typische business-case in elkaar voor de aanbieder? En voor de bewoner? 

MODULE 4: ENERGIEPRESTATIE EN (BOUW-)TECHNISCHE ASPECTEN

Docent: Martin Dunnink – Nieman RI
Locatie: TVVL, Woerden

 • Samenhang tussen isolatie en installatie: wat zijn relevante gegevens?
 • Wat zijn de principes achter Energielabel en BENG-eisen en wat is de samenhang.
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Hoe kun je de Standaard voor woningisolatie en de streefwaarden praktische toepassen?
 • Wat is het belang van maatwerkadvies en wat zijn de valkuilen?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor oplossingen die bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen van verschillende oplossingen?

MODULE 5: PRAKTIJKVOORBEELDEN

Docent: Martin Dunnink – Nieman RI
Locatie: Building Holland, RAI Amsterdam

 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten met diverse concepten met een alternatief voor aardgas?
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?

Heb je nog vragen over deze opleiding?
Neem dan contact op met Daniëlle van Rossum en Ellen Jalink via niemanacademie@nieman.nl of telefoonnummer: 038 – 30 30 942