Als gemeente kan je om het bouwbesluit heen om sneller te verduurzamen!

De Nederlandse overheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, maar legt in het Bouwbesluit voor de realisatie hiervan beperkende maatregelen op. Frappant. Gelukkig zijn er andere manieren om vergaande duurzame bouw te stimuleren.

Een van de meest eenvoudige maatregelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen is het bouwen van klimaatneutrale woningen. Het ultieme voorbeeld hiervan zijn NulopdeMeter (NOM) woningen: deze woningen wekken gemiddeld per jaar evenveel duurzame energie op als dat ze verbruiken. Gezien de doelstelling van de overheid lijkt het dus vanzelfsprekend om bij nieuwbouwopgaven alleen nog NOM-woningen te bouwen.

Echter, diezelfde overheid remt verduurzaming van de gebouwde omgeving omdat NOM-bouw in het Bouwbesluit niet ondersteund wordt. Sterker nog: het wordt afgeremd. In het Bouwbesluit wordt namelijk een energieprestatie coëfficiënt (EPC) van 0,4 voorgeschreven, terwijl NOM- woningen bij benadering een EPC hebben van -0.3. Daarnaast mag een gemeente bij een gronduitgifte geen hogere eisen opleggen, dan die van het Bouwbesluit. Dat is dus een gemiste kans!

Hoe kan je als gemeente ‘stiekem’ toch duurzamer zijn?
Gelukkig zijn er ook hier meerdere wegen die naar Rome leiden. Bij uitgifte van eigen grond kunnen extra stimuleringsmaatregelen voor energie neutrale bouw in de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)  worden opgenomen. EMVI is tegenwoordig verplicht bij het gunnen van opdrachten. Door extra punten of bonussen aan duurzame maatregelen toe te kennen, kunnen duurzamere inschrijvingen hoger gewaardeerd worden dan hun vervuilendere tegenhangers. Om het voor de ontwikkelaar onweerstaanbaar te maken op de duurzame toppen van zijn tenen te lopen, moet de additionele waardering opwegen tegen eventuele meerkosten van verduurzaming en moet de waardering zwaar genoeg meewegen in de totale beoordeling (in verhouding tot de geboden grondprijs).

Wanneer je als gemeente geen eigen grond bezit, is bovenstaande route niet mogelijk. Niet getreurd; het stimuleren van NOM-woningbouw kan ook op een andere manier, namelijk door met de juiste bagage het gesprek aan te gaan ontwikkelaars. NOM (nieuw)bouw is namelijk ook voor hen voordelig, maar daar heerst nog veel onwetendheid over. Een simpel rekenvoorbeeld toont dit aan:

Bij een EPC van 0,4 betaalt de gebruiker een energierekening van circa €100,- per maand. De investering naar NOM kost gemiddeld €18.000,- tot €25.000,- extra (t.o.v. EPC 0,4). Echter, met deze investering vervalt de gehele energierekening voor de gebruiker. Een additionele hypothecaire lening van €25.000,- geeft de bewoner een netto maandlast van ongeveer €80,- per maand. (Op http://www.hypotheker.nl kunt u voor uw eigen situatie uitrekenen wat de maandlasten worden bij een lening van €25.000,-). De woonlasten komen dus aanzienlijk lager te liggen. Bovendien is de woning comfortabeler, toekomstbestendiger en neemt de marktwaarde toe. Win, win, win – win!

Kortom, kies als gemeente je eigen route naar een duurzaam Rome (of gemeente Rozendaal, Lochem, Barneveld, Dongeradeel, Tubbergen, Pieterburen, Vecht en Omstreken, Schiedam, Hoek van Holland, …)!

Geschreven door Merel Philippart

Lees ook over onze Squaretable ‘Op naar klimaatneutrale wijken‘.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.