Bouwen aan aardgasvrije en energieneutrale wijken

Hoe kunnen gemeenten aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouw realiseren?

De Nederlandse overheid heeft als doel de gebouwde omgeving CO2 neutraal te verwarmen in 2050. Voor verwezenlijking van deze doelstellingen vertrouwt het Rijk op gemeenten. Een logische eerste stap daarvoor is het aardgasvrij aanleggen van nieuwbouwwijken. Gasnetten worden door netbeheerders afgeschreven over 40 jaar, dus een nieuwbouwwijk nu nog aansluiten op gas heeft tot gevolg dat over 25 jaar ongebruikte gasleidingen in de grond liggen. Het bouwen van energieneutrale woningen – zoals Nul op de Meter (NoM) woningen – is nu bovendien voor de meeste woningtypes geen technische uitdaging meer en ook hebben zij een beter comfortniveau, lagere woonlasten en/of een hogere verkoopprijs dan woningen die volgens het Bouwbesluit worden gebouwd. Veel gemeenten willen dan ook aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouw realiseren, maar lopen tegen belemmeringen aan.

Nieuwbouwleidraad voor gemeenten

Het lijkt logisch dat wanneer een gemeente een nieuwbouwwijk ontwikkelt op eigen grond, het mogelijk is om ontwikkelaars te verplichten dit aardgasvrij te doen. Toch is dat slechts in zeer specifieke gevallen mogelijk. In de nieuwbouwleidraad, die wij in opdracht van de Provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht hebben opgesteld, geven we aan welke specifieke mogelijkheden er zijn om ontwikkelaars hier wel toe te verplichten en wat een gemeente anders kan doen om aardgasvrije bouw te stimuleren. Lees het hier in de [nieuwbouwleidraad-aardgasloze-wijken].nieuwbouwleidraad

Dit stuk is geschreven door Elvie Kromwijk, Merel Philippart en Leonie van der Steen.

[1] Het bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Hierin worden beperkte energieprestatie-eisen gesteld aan nieuwbouwwoningen. De energie-eis anno 2016 is een EPC van 0,4, terwijl een volledig energieneutrale woning al snel een EPC heeft van -0,4.

Lees hier op welke andere manieren wij de transitie naar aardgasvrije bouw helpen versnellen.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.