Innovatief Aanbesteden: Alliander in Duiven

Innovatief aanbesteden is een alternatieve manier om nieuwe markten te betreden. Door aan te besteden op ambitie kan de markt op een optimale manier gestimuleerd worden om met de beste oplossing te komen.

Squarewise werd betrokken bij de herhuisvestingsopgave van Alliander voor de locatie Duiven. De nieuwe huisvesting moest een duurzaamheidsicoon worden, aansluiten bij Het Nieuwe Werken en verdere verduurzaming in het omringende gebied aanjagen. Voor dit project ontwikkelde Squarewise een nieuw innovatief Europees aanbestedingsproces, waarbij de kernwaarden van Alliander vertaald zijn naar ambities waarop de aanbesteding gebaseerd is. Het innovatieve aanbestedingsproces resulteerde in de duurzaamste verbouwing van Nederland.

Verbinden

De complexiteit van de opgave van Alliander maakte het wenselijk om niet individuele partijen te selecteren, maar juist een consortium van partijen met een gezamenlijke aanbieding. In de selectiefase werd deze consortiumvorming gestimuleerd, en werden de consortia geselecteerd op basis van een gezamenlijke visie. Samenwerking tussen disciplines was een vereiste om tot een succesvolle en financieel verantwoorde aanbieding te komen.

Versnellen

De selectiedocumenten daagden ontwerpende, installatietechnische en uitvoerende disciplines uit om samen te werken. Na een succesvolle selectiefase is een intensieve en écht open dialoog gevoerd over de gunningsfase. De gunning heeft uiteindelijk op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) plaatsgevonden. Het geselecteerde ontwerp had de verwachtingen van de organisatie overtroffen en een kostenraming die binnen de gestelde financiële kaders paste.

Bij Alliander heeft dit innovatieve traject er voor gezorgd dat er een organisatieontwikkeling heeft plaats gevonden, waarbij transparantie, vertrouwen en co-creatie met de markt zijn ervaren.

Verduurzamen

Ook de markt gaf aan het een heel leerzaam en leuk traject te hebben gevonden, de samenwerking heeft ervoor gezorgd dat dit een van de duurzaamste verbouwingen van Nederland is geweest.

Alliander bevestigde na afloop van het traject dat de aanbesteding rondom Duiven voor een olievlekwerking heeft gezorgd. Andere aanbestedingen worden nu ook innovatief ingestoken.