Winst voor jong en oud

jong oud

We zijn met z’n allen hard bezig de economie er weer bovenop te helpen. We zijn nog steeds een van de meest welvarende economieën van Europa en we hebben ondernemers en managers die zich tot het uiterste inspannen om hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Er zijn talloze interne en externe knappe koppen die door steengoede analyses die welvaart en resultaten trachten te optimaliseren.

De vraag is echter of we terug kunnen en willen naar de economische welvaart die we hadden; het leverde ons ook grote maatschappelijke vraagstukken op (grondstoffentekort, steeds meer overspannen medewerkers en toenemende vereenzaming). Bovendien hebben we een aanstormende generatie die gedreven lijkt door hele andere waarden dan alleen economische en zijn er talloze inspiratoren die ons proberen te laten inzien dat echte waarde, en echt welzijn, op een andere, duurzamere manier vergaard moet gaan worden.

Zie hier: de kenmerken van een transitie. Wikipedia definieert het als een structurele verandering, voortkomend uit op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op verschillende vlakken; economisch, cultureel, technologisch, etcetera. Jan Rotmans is een van de grondleggers van transitiemanagement in Nederland. Hij kan beeldend vertellen over de manier waarop ‘niches’ uiteindelijk een sterke kracht gaan uitoefenen op het establishment (het ‘regime’) en het op deze manier integraal omverwerpt. Dat transities op maatschappelijk niveau te sturen zijn, is hij uitgesproken over, maar de rol van het individu daarbinnen wordt nog maar sinds kort expliciet belicht. Wij hebben daar een visie op.

Nederland heeft behoefte aan transitiemakers. Enthousiaste aanpakkers die de werking van ‘het systeem’ in Nederland doorzien en gedreven zijn om naar een nieuw equilibrium te sturen. Goed opgeleide professionals die hun verworven aanzien of persoonlijke verantwoordelijkheden nog niet te zwaar laten meewegen in de adviezen die zij geven. Teamspelers die vanuit onbevangenheid het collectieve belang tussen verschillende organisaties kunnen verwoorden en verbinden om gezamenlijk naar een duurzame toekomst te bewegen. Hoe komen we aan deze schapen met vijf poten?

Wij ervaren in de praktijk dat – geïnspireerd door hoogleraar innovatiemanagement Weggeman – het omdraaien van de meester-gezel relatie een sterke kracht hierin is. De jonge generatie, zij die niet meer dan 5 jaar werkervaring hebben, omarmen nieuwe paradigma’s (zoals transactiemodellen gebaseerd op delen, lenen en ruilen) en zien daardoor andere kansen. Oudere werknemers dreigen ‘gedoogd’ te worden in organisaties, maar worden vaak niet meer gewaardeerd om hun kennis, omdat die niet meer past bij de ‘nieuwe werkelijkheid’. Onze werkwijze gaat uit van jonge mensen die na enkele jaren meegedraaid te hebben in teams een leidende rol krijgen in het project. Oudere medewerkers treden als coach op; zij bepalen niet de aanpak of de uitkomst van het project, maar testen of de transitiemaker voorbereid is op eventuele weerstand. Zo komen zowel relatief jonge, als oudere medewerkers weer beter in hun kracht. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat iedereen wint!

Mocht je overigens meer willen horen over transitie denken; op 31 oktober vindt aan de Erasmus universiteit de inaugurele rede van professor Derk Loorbach plaats, dat wordt aangekondigd als ‘het transitie-event van het jaar’.

De kracht van de verbinding tussen jong en oud. Lees hier.

Meer publicaties van ons lezen? Kijk hier.

#Opinie, #TransitiemakersinOpleiding

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming