Werkboek voor het opzetten van een integrale wijkaanpak

integrale wijkaanpak werkboek

Op dit moment maken gemeenten inventarisaties van de opgaven op wijkniveau om de klimaatdoelstelling te halen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Eind 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) hebben opgesteld, waarin is vastgelegd welke wijk wanneer aardgasvrij wordt. De volgende vraag is dan: hoe komen we van plan naar actie, met als doel om wijken in ruime zin te verbeteren? Squarewise heeft hiervoor in opdracht van de provincie Zuid-Holland gewerkt aan de ‘Transform’-benadering: integrale wijkaanpak met de energietransitie als startpunt. Op basis van de inzichten uit twee Transform-trajecten in de gemeenten Delft en Schiedam hebben we een werk- en doeboek ontwikkeld met oefeningen en theorie voor een integrale wijkaanpak. Gemeentelijke programmamanagers en projectleiders die een transitie in een wijk moet opzetten en/of leiden; doe er je voordeel mee!

Bereik meer impact & waarde met een integrale wijkaanpak

De Transform-benadering uitgewerkt in het werk- en doeboek richt zich op het integraal oplossen van de verschillende opgaven binnen een wijk. Je zou denken dat de energieopgave op zichzelf al fors genoeg is. Maar in een wijk spelen nog veel meer stedelijke transitieopgaven: klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, mobiliteit, verstedelijking en sociaaleconomisch (TNO & POSAD Maxwan, 2020). Zie het figuur hieronder.

En juist door deze verschillende opgaven te koppelen creëer je maatschappelijke impact: de uitwerkingen van de opgaven hebben een hogere kwaliteit, er ontstaat meer draagvlak en de opgaven zijn beter haalbaar. Door deze combinatie van opgaven worden de kosten niet lager, maar worden ze wel eerder haalbaar.

Verbeter de wijk mét bewoners in plaats van voor bewoners

Met het koppelen van meerdere opgaven voor het verbeteren van een wijk heb je een andere aanvliegroute nodig. De Transform-aanpak is dan ook opgesteld vanuit een ander narratief dan gebruikelijk bij een wijkaanpak: het DNA en de ambities van de wijk moeten centraal staan in plaats van het behalen van specifieke – vooraf bepaalde – doelstellingen. Vanuit het nieuwe narratief verandert ook de manier waarop de wijkaanpak georganiseerd kan worden: mét bewoners in plaats van vóór bewoners en vanuit het oogpunt van maximale waardecreatie voor de wijk. De oefeningen in het werk- en doeboek richten zich op het selecteren van koppelbare opgaven die in relatie tot elkaar staan en zorgen voor maximale waardecreatie. Met dit perspectief als leidraad wordt het mogelijk met verschillende opgaven tegelijk aan de slag te gaan en daarmee zoveel mogelijk waarde te creëren, in plaats van een enkele opgave aan te pakken (zoals de energietransitie).

Werk- en doeboek voor een integrale wijkaanpak

Het ‘Werk- en doeboek: handvatten voor de energietransitie in een integrale wijkaanpak’ biedt handvatten voor de eerste vier fasen van de integrale aanpak:

  1. Samen starten
  2. Karakteriseren van het gebied
  3. Strategieën identificeren
  4. Keuzes maken

Per fase zijn er oefeningen in combinatie met theorie, praktijkvoorbeelden, citaten en inzichten om aan de slag te gaan met een integrale wijkaanpak. Dit werk- en doeboek is geschikt voor iedereen met de energietransitie als opgave die ook de ambitie heeft om wijken op andere vlakken te verbeteren. Dus ben jij een bestuurder, beslisser of beleidsmaker die een transitie (van welke aard dan ook) moeten opzetten en/of leiden? Download het digitale werk- en doe boek of bekijk het hier:

Werk-en-doeboek_handvatten-voor-de-energietransitie-in-een-integrale-wijkaanpak

Liever een hard copy? Die kan je opvragen bij Roos Korrel van de provincie Zuid-Holland.

Vragen of opmerkingen over het werk- en doeboek?
Of meer weten over Transform of integrale wijkaanpakken? Neem dan contact op met onze transitiemakers Yael Aartsma of Philippe Gerretsen.

#aardgasvrijewijk, #Energietransitie, #Wijkaanpak

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming