Wegwijs in het landschap van ontzorgingsinitiatieven

Het verduurzamen van een gebouw of woning is voor eigenaren vaak ingewikkeld. Door bewoners te ontzorgen maak je hun reis naar een duurzame woning behapbaar. Maar met welke ontzorgende partijen kunnen gemeenten eigenlijk samenwerken om bewoners te ontzorgen? Squarewise maakt je wegwijs in het initiatievenlandschap!

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voerde Squarewise een eerste marktinventarisatie uit. Op de website van Programma Aardgasvrije Wijken kun je hier meer over lezen. Deze eerste inventarisatie beschrijft 46 initiatieven en is te vinden op www.ontzorgingsaanbod.nl. Het rapport is in PDF-vorm te downloaden, maar de database is daar ook makkelijk online te doorzoeken. De inventarisatie wordt in 2021 herhaald en uitgebreid.

Heb je vragen of wil je doorpraten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Yael Aartsma via aartsma@squarewise.com

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming