Vacature: stagiair (m/v/x) die helpt inzicht te krijgen in circulair bouwen in Noord-Brabant

onderzoeksstage vacature Voedsel en landbouw

Yael Aartsma (zij/ haar)

Transitiemaker

header_medium

For English, please see below

Heb jij een passie voor circulariteit en de gebouwde omgeving? Lijkt het je leuk om de provincie Noord-Brabant te helpen hun circulaire initiatieven binnen de gebouwde omgeving in kaart te brengen? En ben jij beschikbaar voor een voltijdsstage van 3 maanden tussen januari en april 2024?  

 In opdracht van de provincie wil Squarewise inzicht krijgen in de stand van zaken van circulair bouwen in Noord-Brabant. Welke initiatieven zijn er allemaal? En wat zijn mogelijke knelpunten die voortgang in de weg staan? Hiervoor wil de provincie Noord-Brabant een vragenlijst sturen naar alle deelnemers van het netwerk ‘Brabantse Aanpak Circulair Bouwen’ (BACB). De provincie bereidt op dit moment de vragenlijst voor, en is op zoek naar een stagiair (m/v/x) die kan helpen de vragenlijst te versturen, de resultaten te verwerken én de resultaten visueel aantrekkelijk vorm te geven. 

Wat je gaat doen 

Aan het einde van de stage heb je een nauwkeurig overzicht gemaakt van de circulaire bouwactiviteiten van de deelnemers van het BACB-netwerk. Dat overzicht omvat in ieder geval deze elementen: 1) het (productie)proces, 2) organisatieniveaus en 3) impact van de circulaire bouwactiviteiten. Ook onderdeel van dit overzicht is de ontbrekende kennis en uitdagingen voor de voortgang van de circulaire transitie. Het resultaat is visueel aantrekkelijk vormgegeven, en wordt gepresenteerd als online rapport, gepubliceerd door de provincie Noord-Brabant. 

Onderzoeksmethoden 

Vragenlijst (kwalitatieve en kwantitatieve resultaten), desk research en (wanneer nodig) interviews met belanghebbenden. 

Duur

Het is een voltijdsstage van 3 maanden, met een start het liefst zo snel mogelijk in 2024 met uiterlijke begindatum 1 februari. Ben je alleen in deeltijd beschikbaar, maar wel gemotiveerd? Meld je alsnog aan! 

Dit neem je mee

  • Minimale Nederlandse taalvaardigheid B2 (de vragenlijst is in het Nederlands); 
  • Grafische ontwerpvaardigheden om de resultaten te presenteren en in kaart te brengen; 
  • Passie voor circulariteit en de gebouwde omgeving. 

Begeleiding 

Je krijgt begeleiding en ondersteuning van Squarewise en Torsten Schröder (Assistant Professor of Sustainability in Architectural Design TU/e). 

Vergoeding 

De stagevergoeding zal €500 per maand zijn, betaald door Squarewise. 

Solliciteren?  

Stuur dan een korte motivatie en je CV naar onze transitiemaker Yael Aartsma, via aartsma@squarewise.com. Bij haar kun je ook terecht als je vragen hebt over deze stage.

***

Internship opportunity  

Circular building activities in Brabant: Overview of the current status including gap analysis 

Do you have a passion for circularity and the built environment? Are you eager to help the province of North Brabant map circular building initiatives? Are you available for a full-time 3 months internship between January and April 2024?  

On assignment of the province of North Brabant, Squarewise would like to get insight in the current circular building activities in the province including the potential bottlenecks for its uptake. To this end, the province of North Brabant will send a questionnaire to all members of the ‘Brabantse Aanpak Circulair Bouwen’ (BACB). The province is currently preparing the questionnaire, and is looking for an intern to facilitate the following process: sending out the questionnaire, processing the results and presenting the results in a visually appealing way.

Internship result 

The intern delivers a comprehensive overview of the circular building activities of the members of BACB. This includes the elements 1) (production) process 2) organization level and 3) impact of the circular building activities. Part of this overview are the gaps and challenges for the continuation of the circular transition.  

The result is visually appealing and will be presented in a report, which will be published online by the province.  

Research Method 

Questionnaire (qualitative and quantitative results), desk research and (if it seems necessary) stakeholder interviews. 

Duration 

3 months full-time internship, start ASAP in 2024 and no later than February 1st. Motivated applicants that are only available part-time are also welcome to apply. 

Requirements 

  • minimum level of B2 of the Dutch language (as the questionnaire is in Dutch) 
  • Graphical design skills to represent and map results 
  • Passion for circularity and the built environment 

Supervision 

Supervision and support by Squarewise and Torsten Schröder (Assistant Professor of Sustainability in Architectural Design TU/e) 

Compensation 

An internship compensation of  €500/month is paid by Squarewise. 

Compensation 

An internship compensation of  €500/month is paid by Squarewise.

Are you interested?

Please send a short motivation and your CV to Yael Aartsma: aartsma@squarewise.com. She can also answer your questions about this internship, if you have any.