Transitie quick scan

MIO DWWE


Om tot daadwerkelijke impact te komen, is het van belang energietransitie visie naar concrete activiteiten om te zetten. Soms komen bestaande projecten of idee├źn niet goed op gang. Een transitie quick scan kan dan een ideale eerste stap zijn. Het project voor Gemeente Enschede en woningbouwcorporaties Domijn en De Woonplaats is een hier een goed voorbeeld van.

Verbinden


De gemeente Enschede en woningbouwcorporaties Domijn en De Woonplaats werkten al enige tijd samen onder de noemer MIO DWWE (meerjarige investeringsopgave duurzaam wonen en werken Enschede). De samenwerking kwam echter niet tot concrete resultaten. In samenwerking met Squarewise werd een gezamenlijke ambitie opgesteld waarin een richtinggevende visie geformuleerd werd. De partijen werden uitgedaagd om echt verder te kijken en Squarewise kon in het proces de knelpunten inzien die opgelost moesten worden om tot versnelling te komen.

Versnellen


Vervolgens is concreet werk gemaakt van het proces richting verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. De aftrap werd gegeven in de Grolsch Veste tijdens een bijeenkomst waar 83 partijen vanuit heel Nederland op af kwamen. In een uniek traject werd vervolgens binnen een half toegewerkt naar een nieuw type organisatie die de bewoner zou ontzorgen bij het verduurzamen van de woning: van advies tot en met de oplevering. De uitvraag van de partijen in Enschede laat goed zien hoe een energietransitie visie omgezet kan worden naar concrete stappen.

Verduurzamen


Uiteindelijk heeft Reimarkt Twente de aanbesteding gewonnen. Reimarkt (KAW, KUUB, Ten Hag Makelaarsgroep, Trebbe en Nijhuis) ging de Enschedese woningvoorraad verduurzamen met on- en offline duurzaamheidwinkels. De Reimarkt winkels zijn er nu voor iedere woningeigenaar en huurder om transparant en betaalbaar duurzaam wonen te kopen. Van kant en klare oplossingen in de schappen tot een op maat energieneutrale woning. Voor een vaste prijs en prestatie. Voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen gaat Reimarkt de samenwerking aan met lokale en regionale leveranciers. De verkoop- en adviesorganisatie is nu sinds 2014 succesvol. In 2016 is de 1000ste woning in Enschede verduurzaamd.

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

Marlies Franssens
info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons